/[ipv6-foredrag]
ViewVC logotype

Index of /

Files shown:0
Directory revision: 242 (of 242)
Sticky Revision:


File Rev. Age Author Last log entry
mal/  164  5 years  trond   Ikke alle malene hadde toppjustering av framene påslått. Dette er rettet opp. …
trunk/  242  9 months  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Properties

Name Value
svn:auto-props Makefile* = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain BSDmakefile* = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain GNUmakefile* = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain *.cmd = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain *.pdf = svn:mime-type=application/pdf *.png = svn:mime-type=image/png *.tex = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision; svn:mime-type=text/plain *.txt = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain *.dia = svn:mime-type=application/octet-stream *.svg = svn:mime-type=image/svg+xml; svn:keywords=Ximalas=%H *.xcf = svn:mime-type=image/xcf

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.2.1