ViewVC Help
View Directory | Revision Log | View Changeset | Root Listing
root/ipv6-foredrag/mal
Revision 164 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Fri Sep 4 09:01:39 2015 UTC (4 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 121
Ikke alle malene hadde toppjustering av framene påslått. Dette er rettet opp.
Revision 121 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Fri Feb 20 09:12:53 2015 UTC (5 years, 3 months ago) by trond
Diff to previous 119
Sånn, nå ble det omsider image/xcf for *.xcf.
Revision 119 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Fri Feb 20 09:05:58 2015 UTC (5 years, 3 months ago) by trond
Diff to previous 104
Inn med svn:mime-type=image/xcf for *.xcf.
Revision 104 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Mon Sep 29 13:56:08 2014 UTC (5 years, 7 months ago) by trond
Diff to previous 101
*.dia-filer er gzippet XML, så det er best å behandle filene deretter.
Revision 101 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Mon Sep 29 13:35:51 2014 UTC (5 years, 7 months ago) by trond
Diff to previous 87
Ikke alle versjoner av Subversion bruker /. for svn:auto-props.
Da er det best å oppdatere katalogene.
Revision 87 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Tue Dec 10 15:20:39 2013 UTC (6 years, 5 months ago) by trond
Diff to previous 86
Jeg glemte å oppdatere de eldste driverfilene med \svndriverfil-makroen.
Revision 86 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Tue Dec 10 15:13:57 2013 UTC (6 years, 5 months ago) by trond
Diff to previous 77
Oppdaterte malfilene med lærdommen fra filene i trunk-katalogen.
Revision 77 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Wed Dec 4 09:36:34 2013 UTC (6 years, 5 months ago) by trond
Diff to previous 75
Det er selvfølgelig viktig at også svn:keywords blir oppdatert. Uten den skjer det ikke noe magisk.
Revision 75 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Wed Dec 4 09:21:55 2013 UTC (6 years, 5 months ago) by trond
Diff to previous 73
Enda flere elementer i svn:auto-props.
Revision 73 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified Wed Dec 4 09:14:46 2013 UTC (6 years, 5 months ago) by trond
Diff to previous 1
I forkant av eksperimenter med LaTeX-pakka svn-multi må jeg dytte inn noen nye elementer i Subversion-egenskapen svn:auto-props for .tex-filene.
Revision 1 - Directory Listing - [select for diffs]
Added Wed Sep 18 07:13:17 2013 UTC (6 years, 8 months ago) by trond
Inn med malfiler og øvrig struktur.

Convenience Links