/[ipv6-foredrag]/mal
ViewVC logotype

Log of /mal

View Directory Listing Directory Listing


Sticky Revision:

Revision 164 - Directory Listing
Modified Fri Sep 4 09:01:39 2015 UTC (4 years, 1 month ago) by trond
Ikke alle malene hadde toppjustering av framene påslått. Dette er rettet opp.

Revision 121 - Directory Listing
Modified Fri Feb 20 09:12:53 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Sånn, nå ble det omsider image/xcf for *.xcf.

Revision 119 - Directory Listing
Modified Fri Feb 20 09:05:58 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med svn:mime-type=image/xcf for *.xcf.

Revision 104 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:56:08 2014 UTC (5 years ago) by trond
*.dia-filer er gzippet XML, så det er best å behandle filene deretter.

Revision 101 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:35:51 2014 UTC (5 years ago) by trond
Ikke alle versjoner av Subversion bruker /. for svn:auto-props.
Da er det best å oppdatere katalogene.

Revision 87 - Directory Listing
Modified Tue Dec 10 15:20:39 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Jeg glemte å oppdatere de eldste driverfilene med \svndriverfil-makroen.

Revision 86 - Directory Listing
Modified Tue Dec 10 15:13:57 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Oppdaterte malfilene med lærdommen fra filene i trunk-katalogen.

Revision 77 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 09:36:34 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Det er selvfølgelig viktig at også svn:keywords blir oppdatert. Uten den skjer det ikke noe magisk.

Revision 75 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 09:21:55 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Enda flere elementer i svn:auto-props.

Revision 73 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 09:14:46 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
I forkant av eksperimenter med LaTeX-pakka svn-multi må jeg dytte inn noen nye elementer i Subversion-egenskapen svn:auto-props for .tex-filene.

Revision 1 - Directory Listing
Added Wed Sep 18 07:13:17 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med malfiler og øvrig struktur.

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27