/[ipv6-foredrag]/mal
ViewVC logotype

Log of /mal

View Directory Listing Directory Listing


Sticky Revision:

Revision 164 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2015-09-04T09:01:39Z (4 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 121 , to selected 1
Ikke alle malene hadde toppjustering av framene påslått. Dette er rettet opp.

Revision 121 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2015-02-20T09:12:53Z (5 years, 4 months ago) by trond
Diff to previous 119 , to selected 1
Sånn, nå ble det omsider image/xcf for *.xcf.

Revision 119 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2015-02-20T09:05:58Z (5 years, 4 months ago) by trond
Diff to previous 104 , to selected 1
Inn med svn:mime-type=image/xcf for *.xcf.

Revision 104 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-09-29T13:56:08Z (5 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 101 , to selected 1
*.dia-filer er gzippet XML, så det er best å behandle filene deretter.

Revision 101 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-09-29T13:35:51Z (5 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 87 , to selected 1
Ikke alle versjoner av Subversion bruker /. for svn:auto-props.
Da er det best å oppdatere katalogene.

Revision 87 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2013-12-10T15:20:39Z (6 years, 6 months ago) by trond
Diff to previous 86 , to selected 1
Jeg glemte å oppdatere de eldste driverfilene med \svndriverfil-makroen.

Revision 86 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2013-12-10T15:13:57Z (6 years, 6 months ago) by trond
Diff to previous 77 , to selected 1
Oppdaterte malfilene med lærdommen fra filene i trunk-katalogen.

Revision 77 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2013-12-04T09:36:34Z (6 years, 6 months ago) by trond
Diff to previous 75 , to selected 1
Det er selvfølgelig viktig at også svn:keywords blir oppdatert. Uten den skjer det ikke noe magisk.

Revision 75 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2013-12-04T09:21:55Z (6 years, 6 months ago) by trond
Diff to previous 73 , to selected 1
Enda flere elementer i svn:auto-props.

Revision 73 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2013-12-04T09:14:46Z (6 years, 6 months ago) by trond
Diff to previous 1
I forkant av eksperimenter med LaTeX-pakka svn-multi må jeg dytte inn noen nye elementer i Subversion-egenskapen svn:auto-props for .tex-filene.

Revision 1 - Directory Listing - [selected]
Added 2013-09-18T07:13:17Z (6 years, 9 months ago) by trond
Inn med malfiler og øvrig struktur.

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.2.1