ViewVC Help
View Directory | Revision Log | View Changeset | Root Listing
root/ipv6-foredrag/trunk
r242
File Last Change
 ../
CCNP-108.png 25 (6 years ago) by trond: Byttet til en PDF-logo som har høyde 147px. Den ble i største laget, og logoen måtte skaleres ned til 1/4. Kanskje er det bedre med en logo med høyde 12mm (1/8 av slidehøyden) eller 6mm (1/16 av slidehøyden). Skrev noen ord om IPsec. La inn IPv4-linknettet mellom HiG og FSI. La inn link til RFC 6434. La inn linker til flere IPsec-RFC-er. La inn bilde hentet fra http://www.tekkom.dk/mediawiki/images/5/5e/CCNP-108.png som viser forskjellene mellom IPv4-header og IPv4-header. Skrev noen ord om IPv6-headeren og dens felter. Må sjekke litt mer rundt Flow Label. Listet opp noen utvidelsesheadere og hvilke RFC-er som definerer disse. Språklige justeringer her og der.
IPv4-vs-IPv6.dia 188 (3 years ago) by trond: Rettet en mindre skrivefeil.
IPv4-vs-IPv6.pdf 189 (3 years ago) by trond: Regenererte figuren basert på .svg-fila fra r188.
IPv4-vs-IPv6.svg 188 (3 years ago) by trond: Rettet en mindre skrivefeil.
Makefile 66 (6 years ago) by trond: Byttet navn på filene. Kanskje jeg også skal droppe -foredrag fra ipv6-foredrag.* i filnavnene.
by-sa.pdf 54 (6 years ago) by trond: Inn med logo for CC BY-SA 3.0.
bygg.cmd 190 (3 years ago) by trond: Det er nå mulig å generere bare én gitt fil om gangen.
fi_logo_147px.pdf 25 (6 years ago) by trond: Byttet til en PDF-logo som har høyde 147px. Den ble i største laget, og logoen måtte skaleres ned til 1/4. Kanskje er det bedre med en logo med høyde 12mm (1/8 av slidehøyden) eller 6mm (1/16 av slidehøyden). Skrev noen ord om IPsec. La inn IPv4-linknettet mellom HiG og FSI. La inn link til RFC 6434. La inn linker til flere IPsec-RFC-er. La inn bilde hentet fra http://www.tekkom.dk/mediawiki/images/5/5e/CCNP-108.png som viser forskjellene mellom IPv4-header og IPv4-header. Skrev noen ord om IPv6-headeren og dens felter. Må sjekke litt mer rundt Flow Label. Listet opp noen utvidelsesheadere og hvilke RFC-er som definerer disse. Språklige justeringer her og der.
fi_logo_50mm_tronds_transparent_bakgrunn.png 21 (6 years ago) by trond: La inn auto-props for *.png. I hovedsak image/png. La inn pakka multicol. Oppdaterte lista over temaer og bytta til Madrid. Dytta inn en slaskete versjon av FSI-logoen. Jeg håper på å få en PDF-utgave som er renere, altså verktorbasert. Tok frem igjen innholdsfortegnelsen. Den går nå over to spalter på sliden. Det hadde vært fint om beamer/LaTeX lager nye slider når TOC blir for stor for én slide. La inn link til OUI-lista hos IEEE og påpekte at 00:21:70:xx:xx:xx tilhører Dell Inc. Grensesnittidentifikatorer kan genereres tilfeldig, bare man angir dette ved å sette u/l-bitet til 0. La inn noen ord om spesialadressene ::/0 og ::1/128. Dytta inn kortere beskrivelse av multicast-flaggene og rekkeviddene. Gjorde klar for å beskrive ICMPv6, DHCPv6, OS-konfig og tunneloppsett. Rensket litt opp i det som stod etter \end{document}.
ipv6-foredrag.foredrag.1610.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.foredrag.1610.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.foredrag.169.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.foredrag.169.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.foredrag.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.foredrag.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.handout.1610.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.1610.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.handout.169.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.169.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.handout.2on1.1610.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.2on1.1610.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.handout.2on1.169.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.2on1.169.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.handout.2on1.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.2on1.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.handout.4on1.1610.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.4on1.1610.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.handout.4on1.169.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.4on1.169.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.handout.4on1.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.4on1.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.handout.pdf 242 (5 months ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.tex 78 (6 years ago) by trond: Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene. svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.
ipv6-foredrag.tex 241 (5 months ago) by trond: De fleste RIR-er gikk over i sparemodus. RIPE NCC krever innlogging for det som tidligere var åpent. RIPE NCC delte ut sin aller siste /22-blokk, 2019-11-25. AFRINIC kan holde på til 11. mars 2020.
ipv6_reference_card_July2015.pdf 197 (2 years ago) by trond: La inn https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/ipv6/ipv6-address-types/ipv6_reference_card_July2015.pdf.
isp-cpe-laptop.dia 172 (4 years ago) by trond: Retta en liten skrivefeil.
isp-cpe-laptop.pdf 173 (4 years ago) by trond: Oppdaterte .pdf-fila til å stemme med .svg-fila fra r172.
isp-cpe-laptop.svg 172 (4 years ago) by trond: Retta en liten skrivefeil.
vg-dot-no-og-IPvFoo-i-Google-Chrome.pdf 120 (5 years ago) by trond: Inn med skjermbilder av IPvFoo i Google Chrome og IPvFox i Mozilla Firefox.
vg-dot-no-og-IPvFoo-i-Google-Chrome.xcf 121 (5 years ago) by trond: Sånn, nå ble det omsider image/xcf for *.xcf.
vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox-forkortet.pdf 134 (5 years ago) by trond: Kopierte og forkorta lengda til den opprinnelige vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox.{xcf,pdf}.
vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox-forkortet.xcf 134 (5 years ago) by trond: Kopierte og forkorta lengda til den opprinnelige vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox.{xcf,pdf}.
vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox.pdf 120 (5 years ago) by trond: Inn med skjermbilder av IPvFoo i Google Chrome og IPvFox i Mozilla Firefox.
vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox.xcf 121 (5 years ago) by trond: Sånn, nå ble det omsider image/xcf for *.xcf.
0 directories and 44 files shown

Properties

Name Value
svn:auto-props Makefile* = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain BSDmakefile* = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain GNUmakefile* = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain *.cmd = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain *.pdf = svn:mime-type=application/pdf *.png = svn:mime-type=image/png *.tex = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision; svn:mime-type=text/plain *.txt = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain *.dia = svn:mime-type=application/octet-stream *.svg = svn:mime-type=image/svg+xml; svn:keywords=Ximalas=%H *.xcf = svn:mime-type=image/xcf