/[ipv6-foredrag]/trunk
ViewVC logotype

Index of /trunk

Files shown:44
Directory revision: 203 (of 242)
Sticky Revision:


File Rev. Age Author Last log entry
 Parent Directory        
CCNP-108.png  25  6 years  trond   Byttet til en PDF-logo som har høyde 147px. Den ble i største laget, og logoen…
IPv4-vs-IPv6.dia  188  3 years  trond   Rettet en mindre skrivefeil.
IPv4-vs-IPv6.pdf  189  3 years  trond   Regenererte figuren basert på .svg-fila fra r188.
IPv4-vs-IPv6.svg  188  3 years  trond   Rettet en mindre skrivefeil.
Makefile  66  6 years  trond   Byttet navn på filene. Kanskje jeg også skal droppe -foredrag fra ipv6-foredra…
by-sa.pdf  54  6 years  trond   Inn med logo for CC BY-SA 3.0.
bygg.cmd  190  3 years  trond   Det er nå mulig å generere bare én gitt fil om gangen.
fi_logo_147px.pdf  25  6 years  trond   Byttet til en PDF-logo som har høyde 147px. Den ble i største laget, og logoen…
fi_logo_50mm_tronds_transparent_bakgrunn.png  21  6 years  trond   La inn auto-props for *.png. I hovedsak image/png. La inn pakka multicol. Oppdat…
ipv6-foredrag.foredrag.1610.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.foredrag.1610.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.foredrag.169.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.foredrag.169.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.foredrag.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.foredrag.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.handout.1610.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.1610.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.handout.169.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.169.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.handout.2on1.1610.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.2on1.1610.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.handout.2on1.169.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.2on1.169.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.handout.2on1.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.2on1.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.handout.4on1.1610.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.4on1.1610.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.handout.4on1.169.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.4on1.169.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.handout.4on1.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.4on1.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.handout.pdf  203  2 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag.handout.tex  78  6 years  trond   Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i ho…
ipv6-foredrag.tex  202  2 years  trond   Forkortet undertittelen. Justerte skriftstørrelsen på noen kommandoer som stra…
ipv6_reference_card_July2015.pdf  197  3 years  trond   La inn https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/ipv6/ipv6-address-types/ipv6_ref
isp-cpe-laptop.dia  172  4 years  trond   Retta en liten skrivefeil.
isp-cpe-laptop.pdf  173  4 years  trond   Oppdaterte .pdf-fila til å stemme med .svg-fila fra r172.
isp-cpe-laptop.svg  172  4 years  trond   Retta en liten skrivefeil.
vg-dot-no-og-IPvFoo-i-Google-Chrome.pdf  120  5 years  trond   Inn med skjermbilder av IPvFoo i Google Chrome og IPvFox i Mozilla Firefox.
vg-dot-no-og-IPvFoo-i-Google-Chrome.xcf  121  5 years  trond   Sånn, nå ble det omsider image/xcf for *.xcf.
vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox-forkortet.pdf  134  5 years  trond   Kopierte og forkorta lengda til den opprinnelige vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-F…
vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox-forkortet.xcf  134  5 years  trond   Kopierte og forkorta lengda til den opprinnelige vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-F…
vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox.pdf  120  5 years  trond   Inn med skjermbilder av IPvFoo i Google Chrome og IPvFox i Mozilla Firefox.
vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox.xcf  121  5 years  trond   Sånn, nå ble det omsider image/xcf for *.xcf.

Properties

Name Value
svn:auto-props Makefile* = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain BSDmakefile* = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain GNUmakefile* = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain *.cmd = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain *.pdf = svn:mime-type=application/pdf *.png = svn:mime-type=image/png *.tex = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H Author Date HeadURL Header Id Revision; svn:mime-type=text/plain *.txt = svn:eol-style=native; svn:keywords=Ximalas=%H; svn:mime-type=text/plain *.dia = svn:mime-type=application/octet-stream *.svg = svn:mime-type=image/svg+xml; svn:keywords=Ximalas=%H *.xcf = svn:mime-type=image/xcf

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.2.1