/[ipv6-foredrag]/trunk
ViewVC logotype

Index of /trunk

Files shown:24
Directory revision: 52 (of 242)
Sticky Revision:


File Rev. Age Author Last log entry
 Parent Directory        
CCNP-108.png  25  6 years  trond   Byttet til en PDF-logo som har høyde 147px. Den ble i største laget, og logoen…
Makefile  41  6 years  trond   Pakka fancyvrb produserer en ny midlertidig fil, så vekk med *.vrb.
bygg.cmd  38  6 years  trond   Det er ikke dumt med 16:9- og 16:10-versjoner av plastikkshowet.
fi_logo_147px.pdf  25  6 years  trond   Byttet til en PDF-logo som har høyde 147px. Den ble i største laget, og logoen…
fi_logo_50mm_tronds_transparent_bakgrunn.png  21  6 years  trond   La inn auto-props for *.png. I hovedsak image/png. La inn pakka multicol. Oppdat…
ipv6-foredrag-grunnleggende.foredrag.1610.pdf  51  6 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag-grunnleggende.foredrag.1610.tex  38  6 years  trond   Det er ikke dumt med 16:9- og 16:10-versjoner av plastikkshowet.
ipv6-foredrag-grunnleggende.foredrag.169.pdf  51  6 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag-grunnleggende.foredrag.169.tex  38  6 years  trond   Det er ikke dumt med 16:9- og 16:10-versjoner av plastikkshowet.
ipv6-foredrag-grunnleggende.foredrag.pdf  51  6 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag-grunnleggende.foredrag.tex  31  6 years  trond   Slå på toppjustering av slidene.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.1610.pdf  51  6 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.1610.tex  38  6 years  trond   Det er ikke dumt med 16:9- og 16:10-versjoner av plastikkshowet.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.169.pdf  51  6 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.169.tex  38  6 years  trond   Det er ikke dumt med 16:9- og 16:10-versjoner av plastikkshowet.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.2on1.1610.pdf  51  6 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.2on1.1610.tex  38  6 years  trond   Det er ikke dumt med 16:9- og 16:10-versjoner av plastikkshowet.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.2on1.169.pdf  51  6 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.2on1.169.tex  38  6 years  trond   Det er ikke dumt med 16:9- og 16:10-versjoner av plastikkshowet.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.2on1.pdf  51  6 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.2on1.tex  31  6 years  trond   Slå på toppjustering av slidene.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.pdf  51  6 years  trond   Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
ipv6-foredrag-grunnleggende.handout.tex  31  6 years  trond   Slå på toppjustering av slidene.
ipv6-foredrag-grunnleggende.tex  52  6 years  trond   Ryddet litt blant \author og \institute. Flyttet RFC-ene for NAT, CGN og Shared …

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.2.1