/[ipv6-foredrag]/trunk
ViewVC logotype

Log of /trunk

View Directory Listing Directory Listing


Sticky Revision:

Revision 230 - Directory Listing
Modified Tue Dec 18 12:38:39 2018 UTC (9 months, 4 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 229 - Directory Listing
Modified Tue Dec 18 12:34:27 2018 UTC (9 months, 4 weeks ago) by trond
Dytta inn et eksempel på varierende IPv6-adresser for nrk.no.
Endra samtidig til https der dette er blitt vanlig.
Oppdaterte IPv6-adressa for nkom.no.
La inn linker til RFC-ene 6890 og 8190 på en av de siste slidene.

Revision 228 - Directory Listing
Modified Fri Oct 19 07:28:11 2018 UTC (11 months, 4 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 227 - Directory Listing
Modified Fri Oct 19 07:23:27 2018 UTC (11 months, 4 weeks ago) by trond
Sluttbruker kan fort misforstås. Det er bedre å skrive kunden.

Revision 226 - Directory Listing
Modified Thu Oct 18 17:46:54 2018 UTC (11 months, 4 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 225 - Directory Listing
Modified Thu Oct 18 17:42:21 2018 UTC (11 months, 4 weeks ago) by trond
Komma og mellomrom i stedet for skråstrek i kortnavnet for institusjon.
beamer 2018/09/20 v3.54 klarer å sette inn bokmerke for den første delen.
Presiserte at ICMPv6 og ND limer sammen adressene for L2 og L3.
AFRINIC kan holde på til 8. juni 2019. La inn noen detaljer om allokeringspolicyen.
Ny URL for kundeservicen til homenet.no. De vil fortsatt ikke tilby IPv6 før «et større behov foreligger».
Med dagens dollarkurs er det ca. kr. 82,55 pr. IPv4-adresse.
Vekk med 3G og inn med 5G sammen med 4G/LTE.
Detaljering av hierarkiet ved allokering fra RIR/NIR til LIR/ISP, og videre til sluttbruker.
Det kan se ut som at UNINETTs prefiks ble allokert 6. april 2001 (20010406), men kanskje er dette en annen identifikator enn en ISO 8601-dato.
HiG er nå NTNU i Gjøvik.
Inn med noen ord om de aller siste endringene i kjerneswitchen, RDNSS og DNSSL.
Bytta ut serversystemer med infrastruktur.
netsh er utfasa til fordel for PowerShell.

Revision 224 - Directory Listing
Modified Thu Oct 11 10:53:17 2018 UTC (12 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 223 - Directory Listing
Modified Thu Oct 11 10:48:37 2018 UTC (12 months ago) by trond
AFRINIC kan holde ut til 2019-05-31.
Microsoft eksperimenterte med ren IPv6 og opplevde noen skjær i sjøen.

Revision 222 - Directory Listing
Modified Sun Jan 21 10:33:39 2018 UTC (20 months, 3 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 221 - Directory Listing
Modified Sun Jan 21 10:28:54 2018 UTC (20 months, 3 weeks ago) by trond
22 år!

Revision 220 - Directory Listing
Modified Thu Jan 18 09:15:10 2018 UTC (20 months, 4 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 219 - Directory Listing
Modified Thu Jan 18 09:10:28 2018 UTC (20 months, 4 weeks ago) by trond
Jeg ble litt for ivrig og tok bort for mange krøllparenteser.

Revision 218 - Directory Listing
Modified Thu Jan 18 08:36:56 2018 UTC (20 months, 4 weeks ago) by trond
Nytt år, 2018.
Dytta inn beskrivelse av DNS Search List Option.
Dytta inn praktiske eksempler for IOS XE.

Revision 217 - Directory Listing
Modified Fri Oct 20 16:02:46 2017 UTC (23 months, 3 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 216 - Directory Listing
Modified Fri Oct 20 15:57:42 2017 UTC (23 months, 3 weeks ago) by trond
Fjerna mange utkommenterte fragmenter (hah).
VLC 2.2.6 for Windows makter ikke IPv6-multicast, dokumentasjonen er sånn passe, men IPv4-multicast virker fortsatt.

Revision 215 - Directory Listing
Modified Fri Oct 20 13:30:23 2017 UTC (23 months, 3 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 214 - Directory Listing
Modified Fri Oct 20 13:25:26 2017 UTC (23 months, 3 weeks ago) by trond
To spalter for IPv6-adresser til utenlandske aktører.
0RPT -> XRPT.
Flagg -> flaggfelt 1 og 2.
ND har havna i del 9.
Catalyst 3560G har forlengst blitt erstatta av Catalyst 4500E som håndterer alle former for multicast.
Underpunktene i boklista tar for mye plass i 4:3-formatet og utelates deretter.

Revision 213 - Directory Listing
Modified Fri Oct 20 04:38:47 2017 UTC (23 months, 3 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 212 - Directory Listing
Modified Fri Oct 20 04:34:17 2017 UTC (23 months, 3 weeks ago) by trond
Ekstraflaggene fra RFC 7371 er bare gyldig for PT=11 og RPT=111.
Fixa animasjonen for det aller siste multcasteksempelet.

Revision 211 - Directory Listing
Modified Thu Oct 19 20:27:17 2017 UTC (23 months, 3 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 210 - Directory Listing
Modified Thu Oct 19 20:22:36 2017 UTC (23 months, 3 weeks ago) by trond
RFC 8200 ble utgitt i sommer, IPv6 er en offisiell standard.
RIPE NCC hevder at halvparten av verdens befolkning bruker Internett.
Det blir lite igjen til infrastruktur hvis alle skal få sin IPv4-adresse. Derfor trenger vi IPv6.
PMTU innebærer å sende noen testpakker, og justere MTU-en nedover hvis man mottar Packet Too Big.
Uthevet det spesielle med IPv6-adressene til Facebook og Wikipedia.
Dytta inn RFC 4944 for IPv6 over PAN.
RFC 7371 utvider noen multicastadresseformer med et nytt 4-bit felt for flagg.
RFC 7346 angir realm-local multicast som rekkevidde 3.
SEND og CGA er mulig med IOS XE, men lite relevant for FSI, og vil fortsatt utgjøre en ekstra administrativ byrde.
FMIPv6 er Fast Handovers for Mobile IPv6.
De vanlige multicastflaggene, ff1, heter nå XRTP.
Sjekket om de oppgitte RFC-ene har fått noen etterfølgere eller om de er betydelig oppdatert av andre RFC-er.
Dytta inn RFC 8028 som forteller hva man skal gjøre når man har adresser fra flere prefiks og flere routere å velge mellom.
Litt språkvask, igjen.

Revision 209 - Directory Listing
Modified Thu Oct 19 14:46:47 2017 UTC (23 months, 4 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 208 - Directory Listing
Modified Thu Oct 19 14:27:38 2017 UTC (23 months, 4 weeks ago) by trond
3. oktober 2018 er siste spådom for AFRINIC før presentasjonen på den 20. oktober 2017.
Dytta inn RFC 7550.
Fjerna de slidene om IA og IAID; jeg har tilstrekkelig stoff på de foregående slidene.

Revision 207 - Directory Listing
Modified Wed Oct 18 09:59:13 2017 UTC (23 months, 4 weeks ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 206 - Directory Listing
Modified Wed Oct 18 09:54:52 2017 UTC (23 months, 4 weeks ago) by trond
Jeg ga blaffen i de gamle setningene og skrev noen nye om ARP, RARP og ICMPv6 ND.
AFRINIC kan holde på til 5. oktober 2018.
Avansert multicast er nå i del 11.
Forenkla multicastanimasjonene.
Retta opp beskrivelsen av TenGigabitEthernet1/2.
Flytta servernett-eksempelet ned et par hakk.

Revision 205 - Directory Listing
Modified Fri Oct 13 17:05:09 2017 UTC (2 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 204 - Directory Listing
Modified Fri Oct 13 16:57:15 2017 UTC (2 years ago) by trond
Fixa den merkelige setningen som prøvde å fortelle at ARP- og RARP-funksjonalitet for IPv6 er en del av ICMPv6, ikke noe som ligger utenfor, slik som for IPv4. Blir det klarere nå?
La til at vi er omtrent 7,6 mrd. mennesker på Jorda.
Ordet IPokalypsen skyldes Geoff Huston ved APNIC.
AFRINIC kan holde på til 27. september 2018.
DHCPv6 ved FSI dukka opp i løpet av høsten 2008.
Dytta inn en slide om RDNSS.
Dytta inn to nye VLAN-eksempler, et for servernett og et annet for trådløst nettverk. Bør begrense fargebruken (alert) til det som er forskjellig fra et eksempel til det neste.
Illustrerte LL-adresse basert på MAC-adresse kontra en fast adresse som FE80::1.
DNS-domenet download.windowsupdate.com er bare tilgjengelig med IPv4-adresse. Hva er grunnene til at Microsoft ikke har satt en IPv6-adresse på dette navnet?
Ymse språkrøkt her og der.

Revision 203 - Directory Listing
Modified Thu Oct 12 16:21:19 2017 UTC (2 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 202 - Directory Listing
Modified Thu Oct 12 15:57:39 2017 UTC (2 years ago) by trond
Forkortet undertittelen.
Justerte skriftstørrelsen på noen kommandoer som strakk seg over mer enn én linje.
Fixa en formatteringsfeil, manglende linjeskift.
Bekrefta at Windows (Server) nyere enn 7 og 2008 R2 kan bruke Microsofts globale oppdateringsservere med ren IPv6.

Revision 201 - Directory Listing
Modified Wed Oct 11 14:44:18 2017 UTC (2 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 200 - Directory Listing
Modified Wed Oct 11 14:39:04 2017 UTC (2 years ago) by trond
Ny undertittel.
Ny del 14 med en håndfull relevante bøker.
Skrittvis avsløring er nesten eliminert bortsett fra der dette har pedagogisk verdi.
AFRNIC kan holde på til 5. oktober 2018.
Dytta inn en ny slide om IPv6-adresser i URL-er.
Dytte inn et eksempel på DNS-serveradresser i routerannonseringer.
Litt språkvask her og der.

Revision 199 - Directory Listing
Modified Thu Jul 6 21:49:39 2017 UTC (2 years, 3 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 198 - Directory Listing
Modified Thu Jul 6 21:41:04 2017 UTC (2 years, 3 months ago) by trond
Nytt år, 2017.
Fjerna innskutt bisetning.
WSUS-tjenester må ha IPv4 for å kommunisere med globale oppdateringsservere.

Revision 197 - Directory Listing
Modified Wed Jul 5 17:09:50 2017 UTC (2 years, 3 months ago) by trond
La inn https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/ipv6/ipv6-address-types/ipv6_reference_card_July2015.pdf.

Revision 196 - Directory Listing
Modified Mon Feb 6 11:53:35 2017 UTC (2 years, 8 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 195 - Directory Listing
Modified Mon Feb 6 11:43:13 2017 UTC (2 years, 8 months ago) by trond
Dokumenterte at Uninetts IPv6-prefiks tilhører 2001:600::/23 som RIPE NCC fikk av IANA, 1. juli 1999.
Satte en RFC-referanse i parentes.

Revision 194 - Directory Listing
Modified Thu Dec 1 19:52:42 2016 UTC (2 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 193 - Directory Listing
Modified Thu Dec 1 19:42:11 2016 UTC (2 years, 10 months ago) by trond
En bedre overskrift.

Revision 192 - Directory Listing
Modified Wed Nov 30 20:27:43 2016 UTC (2 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 191 - Directory Listing
Modified Wed Nov 30 20:21:35 2016 UTC (2 years, 10 months ago) by trond
Delte del 1 inn i 2 nye deler. Del 1, Kort om IPv6, er blitt litt kortere siden sist.
Flytta litt tekst rundt omkring i enkelte frames.
Oppdaterte Z Day for AFRINIC.
Oppdaterte beskrivelsen av Fagskolen med de siste endringene.
Slo av skrittvis visning for en god del frames.
Delte framen om IPv6 unicast-routing opp i 2 frames som tar for seg hhv. nye og gamle Catalyst-switcher.

Revision 190 - Directory Listing
Modified Wed Nov 30 17:43:12 2016 UTC (2 years, 10 months ago) by trond
Det er nå mulig å generere bare én gitt fil om gangen.

Revision 189 - Directory Listing
Modified Wed Nov 30 16:29:49 2016 UTC (2 years, 10 months ago) by trond
Regenererte figuren basert på .svg-fila fra r188.

Revision 188 - Directory Listing
Modified Wed Nov 30 16:28:17 2016 UTC (2 years, 10 months ago) by trond
Rettet en mindre skrivefeil.

Revision 187 - Directory Listing
Modified Mon Oct 3 20:35:17 2016 UTC (3 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 186 - Directory Listing
Modified Mon Oct 3 20:25:28 2016 UTC (3 years ago) by trond
RFC 1631 har forlengst blitt avløst av RFC 3022.

Revision 185 - Directory Listing
Modified Sat Sep 17 10:18:20 2016 UTC (3 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 184 - Directory Listing
Modified Sat Sep 17 10:10:07 2016 UTC (3 years ago) by trond
Nok endringer til at jeg bytta til år 2016.
Nyeste spådom angir 30. juni 2018 som game over for AFRINIC.
homenet.no vil ikke tilby IPv6 til kundene deres, https://homenet.no/kundeservice/kundeservice_og_hjelp/teknisk/hva_betyr_egentlig_adsl__vdsl_og_andre_ord_som_vi_bruker_/har_dere_ikke_ipv6_
Demonstrere FE80::1 som link-local-adresse i routere.
Ny frame om Cisco AireOS og behovet for FE80::1 for routere.

Revision 183 - Directory Listing
Modified Tue Feb 2 11:00:02 2016 UTC (3 years, 8 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 182 - Directory Listing
Modified Tue Feb 2 10:53:32 2016 UTC (3 years, 8 months ago) by trond
AFRINIC kan holde på til 2018-05-18, men mye tyder på at de vil gå tom lenge før denne datoen.
Dytta inn IPv6-adressa til Wikipedia.

Revision 181 - Directory Listing
Modified Wed Jan 6 07:37:59 2016 UTC (3 years, 9 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 180 - Directory Listing
Modified Wed Jan 6 07:32:05 2016 UTC (3 years, 9 months ago) by trond
AFRINIC kan holde på med IPv4-utdelinger til 30. oktober 2018. Dette er bare 1028 dager inn i fremtiden, ca. 2,8 år.

Revision 179 - Directory Listing
Modified Thu Dec 10 10:09:36 2015 UTC (3 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 178 - Directory Listing
Modified Thu Dec 10 10:00:46 2015 UTC (3 years, 10 months ago) by trond
Det er på tide å dytte inn noen ord om sysctl-ene net.inet6.ip6.use_tempaddr og net.inet6.ip6.prefer_tempaddr.

Revision 177 - Directory Listing
Modified Wed Dec 2 17:09:20 2015 UTC (3 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 176 - Directory Listing
Modified Wed Dec 2 17:02:05 2015 UTC (3 years, 10 months ago) by trond
Oppdaterte den projiserte sluttdatoen for AFRINIC.
Dytta inn link til AFRINICs egen webside for uttømming av IPv4.
Datalabserien ble lagt om i vinterferien 2015.
Ny kjerneswitch settes i drift, primo desember 2015.
Gjorde alle referanser til GigabitEthernet0/49 om til TenGigabitEthernet1/2.
Gjorde alle referanser til GigabitEthernet0/1 - 48 om til GigabitEthernet3/1 - 48.
Litt språkvask her og der.

Revision 175 - Directory Listing
Modified Wed Nov 25 12:31:57 2015 UTC (3 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 174 - Directory Listing
Modified Wed Nov 25 12:13:41 2015 UTC (3 years, 10 months ago) by trond
AFRINIC kan holde på til 2019-01-09, i følge de nyeste estimatene.

Revision 173 - Directory Listing
Modified Fri Oct 30 12:12:35 2015 UTC (3 years, 11 months ago) by trond
Oppdaterte .pdf-fila til å stemme med .svg-fila fra r172.

Revision 172 - Directory Listing
Modified Fri Oct 30 12:10:37 2015 UTC (3 years, 11 months ago) by trond
Retta en liten skrivefeil.

Revision 171 - Directory Listing
Modified Thu Oct 29 11:56:16 2015 UTC (3 years, 11 months ago) by trond
Dytta inn .pdf-utgave av .svg-fila fra r170.

Revision 170 - Directory Listing
Modified Thu Oct 29 11:54:06 2015 UTC (3 years, 11 months ago) by trond
Dytta inn en .svg-utgave av .dia-figuren fra r169.

Revision 169 - Directory Listing
Modified Thu Oct 29 11:53:09 2015 UTC (3 years, 11 months ago) by trond
Dytta inn en .dia-figur som viser samspillet for å få til IPv6-kommunikasjon mellom ISP, CPE og en laptop.

Revision 168 - Directory Listing
Modified Mon Oct 12 07:37:12 2015 UTC (4 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 167 - Directory Listing
Modified Mon Oct 12 07:27:14 2015 UTC (4 years ago) by trond
Det er på tide å få med seg at ARIN har gått tom for IPv4-adresser.
Oppdaterte datoen for AFRINIC, gitt Geoff Hustons automatiserte spådom.

Revision 166 - Directory Listing
Modified Fri Sep 4 09:29:11 2015 UTC (4 years, 1 month ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 165 - Directory Listing
Modified Fri Sep 4 09:21:33 2015 UTC (4 years, 1 month ago) by trond
Oppdaterte sluttdatoene for ARIN og AFRINIC.

Revision 163 - Directory Listing
Modified Wed Jul 8 19:32:29 2015 UTC (4 years, 3 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 162 - Directory Listing
Modified Wed Jul 8 19:24:15 2015 UTC (4 years, 3 months ago) by trond
digi.no tok i bruk IPv6 den 16. februar 2015.

Revision 161 - Directory Listing
Modified Wed Jul 8 11:05:23 2015 UTC (4 years, 3 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 160 - Directory Listing
Modified Wed Jul 8 10:57:31 2015 UTC (4 years, 3 months ago) by trond
Sluttdatoen til ARIN nærmer seg.
AFRINIC kan holde på i 2 måneder mer enn ved forrige oppdatering av sluttdatoen.
IPv6 brukes heldigvis mer og mer. T-Mobile US hevder at mer enn 50 % av kundetrafikken går med IPv6. Apple krever at apper i App Store for iOS 9 må kunne fungere med bare IPv6.

Revision 159 - Directory Listing
Modified Thu Jun 18 13:21:17 2015 UTC (4 years, 4 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 158 - Directory Listing
Modified Thu Jun 18 13:14:35 2015 UTC (4 years, 4 months ago) by trond
Facebook hevder at newsfeeden lastes inn raskere med IPv6.
Microsoft hevder at man får best opplevelse med Xbox One når man bruker IPv6.
ip pim sparse-mode ble til ip pim passive for det indre liv ved Fagskolen.
Litt språkvask.

Revision 157 - Directory Listing
Modified Wed Jun 17 20:51:19 2015 UTC (4 years, 4 months ago) by trond
Dytta inn link til https://forums.novell.com/showthread.php/206879-IPv6-anyone-actually-using-it?p=879587#post879587.

Revision 156 - Directory Listing
Modified Tue May 26 14:20:45 2015 UTC (4 years, 4 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 155 - Directory Listing
Modified Tue May 26 14:09:13 2015 UTC (4 years, 4 months ago) by trond
Kanskje blir de øko-tekniske reaksjonene mer tydelig med denne notasjonen.

Revision 154 - Directory Listing
Modified Tue May 26 13:59:35 2015 UTC (4 years, 4 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 153 - Directory Listing
Modified Tue May 26 13:52:59 2015 UTC (4 years, 4 months ago) by trond
Det kan se ut som at det er U.K. Department for Work and Pensions som har gitt Altibox en /15-blokk på 131072 IPv4-adresser.

Revision 152 - Directory Listing
Modified Sun May 10 20:00:10 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 151 - Directory Listing
Modified Sun May 10 19:44:07 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
ARIN kan muligens holde på med IPv4-utdelinger frem til 2015-07-13. AFRINIC kan gjøre det samme frem til 2019-02-13.
Endret noen piler til mer pedagogiske subtraksjoner og addisjoner.

Revision 150 - Directory Listing
Modified Sat May 9 13:06:24 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 149 - Directory Listing
Modified Sat May 9 11:08:27 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
Utregninga fra 2012 var en smule feil. Jeg hadde glemt å ta hensyn til 192.0.0.0/24. Stygg sak.

Revision 148 - Directory Listing
Modified Mon May 4 14:23:02 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 147 - Directory Listing
Modified Mon May 4 14:16:10 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
Språkvask på lav temperatur.

Revision 146 - Directory Listing
Modified Mon May 4 13:36:36 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 145 - Directory Listing
Modified Mon May 4 13:29:56 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
Dytta inn link til http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3904264.ece. Tydeligvis er det utfordrende (og kostbart) å lagre metadata om det som transporteres internt i CGN. Dimensjonene kan fort overstige Datalagringsdirektivet. Med IPv6 trenger man bare å logge tidspunkt, IPv6-adresser, protokoll, og portnummer for de to involverte partene, og dette er langt enklere.

Revision 144 - Directory Listing
Modified Sun May 3 13:54:08 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 143 - Directory Listing
Modified Sun May 3 13:35:25 2015 UTC (4 years, 5 months ago) by trond
Dytta inn referanser til World IPv6 Day og World IPv6 Launch.
Litt språkvask.

Revision 142 - Directory Listing
Modified Thu Mar 5 16:30:24 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 141 - Directory Listing
Modified Thu Mar 5 16:22:53 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
La inn referanse til RFC 6563 som endret RFC 2874 fra eksperimentell til historisk.
Gjorde A6-eksemplene mer estetisk tilfredsstillende.

Revision 140 - Directory Listing
Modified Thu Mar 5 08:08:30 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 139 - Directory Listing
Modified Thu Mar 5 07:14:09 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Det gikk fint an å eksperimentere med A6 ved hjelp av FreeBSD/i386 4.10-RELEASE og BIND 9.2.3 installert fra ports, dvs. fra /usr/ports/dns/bind9.

Revision 138 - Directory Listing
Modified Wed Mar 4 11:35:58 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 137 - Directory Listing
Modified Wed Mar 4 11:22:51 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Alle VLAN har gått vekk fra sparse-dense til sparse.

Revision 136 - Directory Listing
Modified Tue Mar 3 18:52:48 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 135 - Directory Listing
Modified Tue Mar 3 18:46:28 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
LinkedIn har IPv6. Yay!
Tok i bruk vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox-forkortet.pdf i stedet for vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox.pdf.

Revision 134 - Directory Listing
Modified Tue Mar 3 18:44:10 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Kopierte og forkorta lengda til den opprinnelige vg-dot-no-og-IPvFox-i-Mozilla-Firefox.{xcf,pdf}.

Revision 133 - Directory Listing
Modified Tue Feb 24 14:05:51 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 132 - Directory Listing
Modified Tue Feb 24 13:56:21 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Lokalt møtepunkt (RP) er parkert i Loopback1, og det er en nodeadresse, altså /128.

Revision 131 - Directory Listing
Modified Tue Feb 24 09:54:26 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 130 - Directory Listing
Modified Tue Feb 24 09:36:04 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Datalabseriene ble lagt om i går. Justerte eksemplene deretter.
En del andre trivielle endringer her og der.

Revision 129 - Directory Listing
Modified Sat Feb 21 18:00:05 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 128 - Directory Listing
Modified Sat Feb 21 17:23:40 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med den gamle påstanden om at flagg og rekkevidde burde ha omvendt rekkefølge i multicastadressene. Det hadde gjort livet enklere for oss som bare kan bruke ACL-er for å regulere multicasttrafikk.
Dytta inn en egen frame om kombinert ACL for kantporter. Denne sperrer både for falsk RA og falske DHCPv6-servere.

Revision 127 - Directory Listing
Modified Sat Feb 21 10:56:22 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 126 - Directory Listing
Modified Sat Feb 21 10:35:13 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Altibox deler ut /62-prefiks til kunder som bruker 6rd. De får med andre ord hele 2 nettverksbit å spille på, altså 4 subnett.
Uthevet de forskjellige delene fra A6-adressekjeden.
Understreket at sperring av falske DHCPv6-servere gjelder først og fremst kantportene, i likhet med falsk RA.
Noen andre trivielle endringer.

Revision 125 - Directory Listing
Modified Fri Feb 20 14:44:45 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 124 - Directory Listing
Modified Fri Feb 20 14:36:57 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Språkvask på lav temperatur.

Revision 123 - Directory Listing
Modified Fri Feb 20 13:58:37 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 122 - Directory Listing
Modified Fri Feb 20 13:51:04 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Dytta inn reklame for GIMP.
Dytta inn frames om IPv6 i utlandet, om IPvFoo og IPvFox.
Dytta inn en frame om dynamisk utdeling av IPv6-adresser med DHCPv6 i Cisco IOS.
Dytta inn frames om sperring av fremmed RA og falske DHCPv6-servere.
RDP-tjenesten i XP er også like teit som for Server 2003.
Ymse språkvask.

Revision 121 - Directory Listing
Modified Fri Feb 20 09:12:53 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Sånn, nå ble det omsider image/xcf for *.xcf.

Revision 120 - Directory Listing
Modified Fri Feb 20 09:07:28 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med skjermbilder av IPvFoo i Google Chrome og IPvFox i Mozilla Firefox.

Revision 119 - Directory Listing
Modified Fri Feb 20 09:05:58 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med svn:mime-type=image/xcf for *.xcf.

Revision 118 - Directory Listing
Modified Thu Feb 19 15:17:05 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 117 - Directory Listing
Modified Thu Feb 19 14:36:13 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Snudde om på linjene som angir hvilke heksadesimale sifrer som ikke skaper attåtplunder for u-bitet i IPv6-adresser.
Gjorde animasjonen av multicastadresser når PT er satt til 11, enda mer animert.
Rettet mer språkslurv.

Revision 116 - Directory Listing
Modified Thu Feb 19 13:01:10 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 115 - Directory Listing
Modified Thu Feb 19 12:54:49 2015 UTC (4 years, 7 months ago) by trond
Nytt år, 2015.
ARIN kan holde på til 2015-05-20.
AFRINIC kan holde på til 2019-01-13.
Altibox har tydeligvis bladd opp $1,3 mill for 130.000 IPv4-adresser.
Uninett og deres kunder har tatt i bruk IPv6.
NKOM har klaska en IPv6-adresse på webserveren deres.
::/128 brukes også av tjenesters lyttesocketer, og ikke ::/0.
Gjorde A6-demoen litt mer selvforklarende.
Kommandoen no ipv6 source-route er en del av standardkonfigurasjonen i nyere IOS, men det skader ikke å knaste inn kommandoen likevel.
Dytta inn egen slide om konfigurering av IPv6-multicast-routing.
Rettet språkslurv.

Revision 114 - Directory Listing
Modified Wed Oct 8 13:47:34 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 113 - Directory Listing
Modified Wed Oct 8 13:35:25 2014 UTC (5 years ago) by trond
Presiserte at det eldste trådløse nettverket for studenter (128.39.173.0/24) bare hadde kapasitet til 252 IPv4-klienter.
Omlegginga til nye linknett skjedde i april 2014.
Flytta andre aktørers overgang til IPv6 til egen frame.
Dytta inn mer animert utheving av multicastadressene.
Ymse språkvask.

Revision 112 - Directory Listing
Modified Tue Oct 7 17:05:57 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 111 - Directory Listing
Modified Tue Oct 7 16:55:14 2014 UTC (5 years ago) by trond
Dytta inn noen \alerts her og der for å illustrere de forskjellige delene av multicastadressene.
Dytta inn et eksempel på statisk routing.
Dytta inn noen punkter om hva som er mulig og ikke mulig med IPv6 i de forskjellige Windows-versjonene.
Noen mindre justeringer her og der.

Revision 110 - Directory Listing
Modified Mon Oct 6 14:03:00 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 109 - Directory Listing
Modified Mon Oct 6 13:55:06 2014 UTC (5 years ago) by trond
Flytta framen om antall adresser til å komme rett etter hva er IPv6.
Slo sammen framene om midlertidige tiltak og hvorfor brukes ikke IPv6.
Dytta inn protokollnumrene for noen options headere.
Begynte å detaljere litt om hop-by-hop options header.
Punkt-til-punkt-linknettet ble flytta tilbake til gi0/49 i forbindelse med ombygging av serverrommet.
La på konfigurasjon av default gateway i Windows og *BSD, og flytta *BSD over til en egen frame.

Revision 108 - Directory Listing
Modified Wed Oct 1 15:24:02 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 107 - Directory Listing
Modified Wed Oct 1 15:15:40 2014 UTC (5 years ago) by trond
Jeg må legge inn noe av mitt eget blant bokmerkene i PDF-filene, så dermed trenger jeg bookmark-pakka.
Etter at jeg oppdaga hvordan jeg kan få del 1 inn blant bokmerkene, så dytta jeg like godt inn et bokmerke for forsida.
All matematikk som brukte $ i start og slutt, bruker nå \(...\).
Dytta inn \pause før visning av formatet til hver utvidelsesheader.
Det er ikke bare-bare å tilpasse krymping av én og samme frame til 4:3-, 16:9- og 16:10-formatene, men det går bra til slutt.
Dytta inn en frame med sitater fra avsnittene 3.1.1 og 3.1.3 fra RFC 2874.
Jeg valgte å dytte inn IPv6-headeren for ND-eksemplene fra Wireshark. I tilfellet med NA-svaret, ble teksten utvidet til 2 frames.
Rettet en stygg feil i eksemplet med 112-bit multicastgruppeadresse.
Datarom 129 ble til klasserom 100.
Enda mer språkvask.

Revision 106 - Directory Listing
Modified Tue Sep 30 15:53:19 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 105 - Directory Listing
Modified Tue Sep 30 15:40:40 2014 UTC (5 years ago) by trond
Dytta inn en makro fra http://tex.stackexchange.com/questions/123106/detect-aspect-ratio-in-beamer som gjør det lett å finne ut om formatet er 4:3, 16:9 eller 16:10. Makroen støtta opprinnelig bare de to første formatene, så jeg måtte utvide funksjonaliteten. Perfekt for \includegraphics{}.
Dytta inn reklame for Wireshark, siden jeg viser mange eksempler fanget inn med den redskapen.
Flytta de midlertidige tiltakene til en egen frame.
Flytta telebransjen og dens evige(?) satsing på IPv4 til en egen frame.
Tilpassa skalering av IPv4-vs-IPv6.pdf for 4:3, 16:9 og 16:10.
Dytta inn en ny frame om Flow Label.
Dytta inn egne frames for hver option, og beskrivelsene må utvides til noe mer enn bare bla, bla, bla,
Mer språkvask.

Revision 104 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:56:08 2014 UTC (5 years ago) by trond
*.dia-filer er gzippet XML, så det er best å behandle filene deretter.

Revision 103 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:51:01 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 102 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:42:08 2014 UTC (5 years ago) by trond
Dytta inn reklame for Dia og Inkscape.

Revision 101 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:35:51 2014 UTC (5 years ago) by trond
Ikke alle versjoner av Subversion bruker /. for svn:auto-props.
Da er det best å oppdatere katalogene.

Revision 100 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:31:13 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 99 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:21:55 2014 UTC (5 years ago) by trond
Bytta ut den gamle figuren for IPv4- og IPv6-headerne med min egen figur.
La til at ::/0 også brukes for default route.
Flytta loopbackadressa og dokumentasjonsprefikset til egne frames.
Krympet framen for noen av de velkjente multicastadressene med 13 prosent. Dermed får hele lista plass i en frame i 4:3-formatet.
Mer språkvask.

Revision 98 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:07:42 2014 UTC (5 years ago) by trond
Generert fra trunk/IPv4-vs-IPv6.svg r97.

Revision 97 - Directory Listing
Modified Mon Sep 29 13:04:08 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med min egen figur for IPv4- og IPv6-headerne.

Revision 95 - Directory Listing
Modified Sun Sep 28 14:20:26 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 94 - Directory Listing
Modified Sun Sep 28 14:12:14 2014 UTC (5 years ago) by trond
Tok bort generell konfigurasjon av linknettgrensesnitt.
Dytta inn noen ord om default route og nullrouting av alle aktuelle serier.

Revision 93 - Directory Listing
Modified Sun Sep 28 11:55:16 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 92 - Directory Listing
Modified Sun Sep 28 11:39:24 2014 UTC (5 years ago) by trond
LACNIC gikk over i sparemodus den 10. juni 2014.
ARIN har fått forlenget frist til mars 2015.
AFRINIC har akselerert utdelinga slik at året for sluttdatoen er redusert fra 2022 til 2019.
Joda, FSI har flere VLAN med IPv6 enn de 4 aller første. :P
Dytta inn referanse til RFC 6890.
Satte av plass til DHCPv6 IA og IAID.
Dytta inn et eksempel på konfigurering av Loopback0-grensesnittet i Cisco IOS.
Lettere språkvask (uten sentrifugering).

Revision 91 - Directory Listing
Modified Fri Sep 26 13:42:48 2014 UTC (5 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 90 - Directory Listing
Modified Fri Sep 26 13:33:15 2014 UTC (5 years ago) by trond
Nytt år.
Dytta inn noen ord om omlegging til nytt linknett pga gjovik-gw1.
Dytta inn noen ord om ::/128 og ::/0.
Litt språkvask.

Revision 89 - Directory Listing
Modified Wed Dec 11 08:40:21 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 88 - Directory Listing
Modified Wed Dec 11 08:08:42 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Fixa en liten skrivefeil (som -> for).

Revision 85 - Directory Listing
Modified Tue Dec 10 15:11:46 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 84 - Directory Listing
Modified Tue Dec 10 14:55:00 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Endret til UTF-8-tegnsett.
Endret et itemize-miljø til et enumerate-miljø.

Revision 83 - Directory Listing
Modified Thu Dec 5 14:01:06 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 82 - Directory Listing
Modified Thu Dec 5 13:51:23 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Selvfølgelig dukket det opp en liten teknisk feil. Herved rettet.

Revision 81 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 22:33:20 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 80 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 22:26:05 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Dytta inn en kjekk makro som lar meg bruke \alert i Verbatim-miljøer.
Oppdaterte RFC-en for IPv6 over PPP, og flytta linja til riktig rekkefølge.
Dytta inn to slider med noen velkjente multicast-adresser og hvordan multicast-adresser kobles til lag-2-adresser.
Dytta inn tegning fra RFC 4443 om den generelle oppbygningen av ICMPv6-meldinger.
Dytta inn en kort beskrivelse av MLDv1.
Dytta inn noen ord om de manglende ICMPv6-typene 139, 140 og 150.
Dytta inn eksempler og beskrivende tekst for ND-meldingene.
Dytta inn beskrivende ord for DHCPv6-meldingene.
Dytta inn beskrivelser av avanserte multicast-adresser.
Dytta inn beskrivelse av IPv6-routing for FSI-VLAN 48.
Fixa litt på formateringen av kommandolinjeeksemplene for netsh i Windows.
En del mindre justeringer her og der.

Revision 79 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 10:02:06 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 78 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 09:53:24 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Versjonering av driverfilene er fint når jeg også bruker den opplysningen i hovedfila og dermed i de genererte PDF-filene.
svn-multi er ikke helt god for beamer-klassa, tabellen med revisjonene blir for bred.

Revision 77 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 09:36:34 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Det er selvfølgelig viktig at også svn:keywords blir oppdatert. Uten den skjer det ikke noe magisk.

Revision 76 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 09:23:09 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Nå blir kanskje alle ønskete nøkkelord utfyllt av Subversion.

Revision 75 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 09:21:55 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Enda flere elementer i svn:auto-props.

Revision 74 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 09:19:24 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Inn med nye nøkkelord generert av Subversion for å se om svn-multi kan brukes sammen med beamer.

Revision 73 - Directory Listing
Modified Wed Dec 4 09:14:46 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
I forkant av eksperimenter med LaTeX-pakka svn-multi må jeg dytte inn noen nye elementer i Subversion-egenskapen svn:auto-props for .tex-filene.

Revision 72 - Directory Listing
Modified Tue Dec 3 17:10:38 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 71 - Directory Listing
Modified Tue Dec 3 17:03:42 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Endra undertittelen til noe humoristisk. Det er ikke sikkert at alle setter pris på dette, men IPv6 nærmer seg 18 år, og dette skal i hovedsak presenteres for et ungt publikum.
Flytta slidene med tallstatistikken til etter slidene om hvorfor vi trenger IPv6.
Full betegnelse på PMTUD er bedre enn det forrige.
Det kan være greit å poengtere at IPv6 er det eneste tilgjengelige og realistiske alternativet til IPv4.
Dytta inn en oversikt over andre lag-2-typer som kan brukes med IPv6, inklusiv brevduer.
Dytta inn referanser til andre systemer som bruker EUI-64-identifikatorer.
Dytta inn en liste over hvilke hexsiffer som påser at u/l-bitet indikerer en lokalgitt identifikator.
Flytta slidene om DAD til etter slidene om spesialadressene.
Når man har gode tilfeldige tall, så kan man fint bruke de i stedet for oppskriften i RFC 4193.
La inn en slide med DHCPv6-poolen for FSI-VLAN med ULA-serien.
RFC-lista til slutt kan godt vises i sin helhet, også i foredragsversjonene.
Mindre endringer her og der.

Revision 70 - Directory Listing
Modified Mon Dec 2 16:16:04 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Jeg kommer til å gå fort gjennom de fleste ICMPv6-meldingene, men prøve å ta ND i detalj.
Dytta inn noen eksempler på DHCPv6-konfig i Cisco IOS.
Dytta inn noen eksempler på konfigurering av IPv6-adresser i Windows og *BSD.
Tunneloppsett utsettes til en senere anledning.

Revision 69 - Directory Listing
Modified Mon Dec 2 05:20:06 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Ikke dumt å understreke at foredragets filer er tilgjengelig med både IPv4 og IPv6.
Oppdaterte datoene for RIR-enes undergang, IPv4-messig.
Sjonglerte litt med tingene som ligger i Hvorfor trenger vi IPv6, og Andre nyttige ting ved IPv6.
Presiserte at grensesnittidentifikatorer er alltid på 64 bit, med unntak av de adressene som starter med 000 binært.
Kopierte ICMPv6 ND-meldingene til delen om ND.

Revision 68 - Directory Listing
Modified Fri Nov 29 15:31:04 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 67 - Directory Listing
Modified Fri Nov 29 15:24:35 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Utheva IPv4-serien som Fagskolen sogner til i liste over IPv4-serier som Uninett annonserer med BGP.
Utheva at IPv6 er det eneste tilgjengelige og realistiske alternativet til IPv4.
La inn link til den første IOS-en, 12.2(25)SEB4.
Kombinasjonen av ug=01 er høyst lovlig, smekk på pung.
Alt omkring grensesnittidentifikatorer er diktert av RFC 4941 og etterfølgere.
Stokket litt om på presentasjonen av manuelle grensesnittidentifikatorer.
Dytta inn enda et eksempel på tilfeldig grensesnittidentifikator, for å vise at disse skiftes ut hver dag, men likevel kan brukes til å spore deg, som regel via tilleggsinformasjon.
Utvida beskrivelsen av livsløpet til en IPv6-adresse. Dette er omtrent det samme som for den detaljerte beskrivelsen av ICMPv6 ND, så her bør jeg sikkert koordinere arbeidet.

Revision 66 - Directory Listing
Modified Fri Nov 29 08:25:21 2013 UTC (5 years, 10 months ago) by trond
Byttet navn på filene. Kanskje jeg også skal droppe -foredrag fra ipv6-foredrag.* i filnavnene.

Revision 65 - Directory Listing
Modified Tue Nov 12 21:02:48 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 64 - Directory Listing
Modified Tue Nov 12 20:51:38 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Dytta inn link til 4on1-handouten i 4:3-format.
Den enorme veksten i mobilmarkedet må ta en stor del av skylda.
Begynte å dytte inn noen ord om DAD og livsløpet til en IPv6-adresse, men kanskje hører dette sammen med en grundig gjennomgang av ND, etter gjennomgangen av adressetypene.
Diverse korreksjoner her og der.

Revision 63 - Directory Listing
Modified Tue Nov 12 17:28:10 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Det er ikke så dumt å tilby 4on1-utgaver også.

Revision 62 - Directory Listing
Modified Tue Nov 12 13:46:29 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 61 - Directory Listing
Modified Tue Nov 12 13:22:25 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Jeg ombestemte meg og slo sammen grunnleggende IPv6-oppsett i én frame.
Generelle deny-regler kan blokkere trafikk basert på undetermined-transport.

Revision 60 - Directory Listing
Modified Mon Nov 11 14:31:06 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 59 - Directory Listing
Modified Mon Nov 11 14:23:36 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Jeg hadde visst glemt å rette opp overskriften til del 11 tidlig i leken.
Kanskje er det praktisk-pedagogisk med en inndeling i grunnleggende IPv6-oppsett av Cisco IOS.
Utvidet syntaksbeskrivelsen for IPv6-ACL-er.
Dytta inn et praktfullt eksempel på ACL hvor logging av blokkert trafikk er ønskelig, samtidig som ND ikke sperres.

Revision 58 - Directory Listing
Modified Sun Nov 10 22:32:03 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 57 - Directory Listing
Modified Sun Nov 10 22:23:04 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med to nye makroer for å henvise til RFC-er: \rfc{} og \prfc{}. Sistnevnte kaller på førstnevnte og setter parenteser rundt den genererte koden.
Dytta inn litt reklame for pdfTeX og LaTeX-prosjektet.
Dytta inn noen slides om Cisco IOS og konfigurering av IPv6. Jeg bør presisere at konfigurasjonen bare gjelder Catalyst-switcher og ikke nødvendigvis er likt som for routere og ASA-bokser.

Revision 56 - Directory Listing
Modified Fri Nov 8 23:22:57 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 55 - Directory Listing
Modified Fri Nov 8 23:14:36 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Pakka epstopdf er nyttig for å konvertere .eps-filer til .pdf-filer. Etterpå kan .pdf-filene legges inn i Subversion, sammen med .eps-filene eller ikke.
La inn en søt liten copyright-linje og henvisning til CC BY-SA 3.0, slik at andre kan bruke mitt verk mot at de krediterer meg og lisensierer det nye verket på samme måte.
Endret innholdslista for A6 fra itemize til enumerate.

Revision 54 - Directory Listing
Modified Fri Nov 8 23:06:53 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med logo for CC BY-SA 3.0.

Revision 53 - Directory Listing
Modified Fri Nov 8 18:47:26 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 52 - Directory Listing
Modified Fri Nov 8 18:41:32 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Ryddet litt blant \author og \institute.
Flyttet RFC-ene for NAT, CGN og Shared Address Space til en annen slide.
Aktiverte igjen detaljering av IPv4-linknettet mellom HiG og FSI.
La på noen punkter om bakgrunnen for ULA-serien.
IPv4-adressa kan med litt omhu brukes som manuell grensesnittidentifikator. ;-)
Jeg er veldig glad i \hfill :-P
Dokumentasjonsprefikset kommer fra RFC 3849, og jeg bør sette inn hvilke RFC-er de andre spesialadressene er definert i.
Jeg fant, jeg fant! ICMPv6 Router Renumbering er definert i RFC 2894.
En del andre språklige og typografiske korreksjoner.

Revision 51 - Directory Listing
Modified Thu Nov 7 21:09:25 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 50 - Directory Listing
Modified Thu Nov 7 21:02:51 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
La inn link til Geoff Hustons foredrag for Terena-møtet i Reykjavik, 2012-05-22. IPokalypsen er her.
IPv4-subnettene til Uninett er nå permanent tre i bredden og den siste senteres på siste linje.
Lagde flere punkter ut av IPsec-omtalen.
La inn forklaring av MTU i forbindelse med Path MTU.
La inn link til Oppland FK og Hordaland FK, som hhv. ikke vil innføre IPv6 med det første, og som har satt IPv6-adresse på webserveren deres.
Utbroderte om adressekompresjon og prefikslengde.
Satte av plass for beskrivelse av DAD og livsløpet til en adresse.
Spredde beskrivelsen av ULA over flere slides.
Utbroderte litt mer om anycast-adresser.
Mindre språklige og typografiske endringer her og der.

Revision 49 - Directory Listing
Modified Thu Nov 7 14:11:26 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 48 - Directory Listing
Modified Thu Nov 7 14:02:23 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Det ble litt plunder med PDF-bokmerkene i del 10, siden den delen manglet avsnittsoverskrifter (\section{...}).
Avsnittsoverskriftene som tilhører del 11 ble nemlig plassert i del 10, og del 11 forsvant fullstendig fra bokmerkene.
Nå ser det bedre ut. Stygg sak. ;-)

Revision 47 - Directory Listing
Modified Thu Nov 7 13:41:44 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 46 - Directory Listing
Modified Thu Nov 7 13:37:19 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inntil videre er både det grunnleggende og det viderekomne plassert i samme fil. Kanskje blir det ingen slik inndeling i det hele tatt.
Tre nye deler ble innført: Adressetyper, Neighbor Discovery og Avansert multicast.
Ut fra RFC 4941, så blir ikke individ/gruppe-bitet videreført i modda EUI-64-format.
Valgte å tydelig vise når foredraget handler om manuell grensesnittidentifikator og om tilfeldig grensesnittidentifikator.
La inn linker til ULA-verktøyene hos SixXS i omtalen av ULA.
Mindre typografiske endringer i delen om DNS.

Revision 45 - Directory Listing
Modified Mon Oct 28 15:27:43 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Til slutt ble jeg enig med meg selv om innholdet i \frametitle{} og \framesubtitle{}.

Revision 44 - Directory Listing
Modified Mon Oct 28 06:16:32 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Resten av arbeidet får jeg fortsette med på jobb.

Revision 43 - Directory Listing
Modified Fri Oct 25 13:54:51 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 42 - Directory Listing
Modified Fri Oct 25 13:50:01 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Tok i bruk pakka fancyvrb.
Begynte å dele foredraget inn i deler.
Dyttet inn en stor innholdsfortegnelse for alle delene.
Dyttet inn inndeling i deler og visning av de lokale innholdsfortegnelsene.
Dyttet inn visning av lag 2-formatet, både dekodet av Wireshark og vist som heksadesimale oktetter.
Gjorde demonstrasjonen av U/L-bitet enda mer pedagogisk.
Satte av en egen slide for visning av tilfeldig IFID.
Dyttet inn mer tekst som illustrerer hvorfor IPv6 bruker invertert betydning av U/L-bitet.
Satte av plass for å beskrive alle DHCPv6-meldingene.

Revision 41 - Directory Listing
Modified Fri Oct 25 11:46:37 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Pakka fancyvrb produserer en ny midlertidig fil, så vekk med *.vrb.

Revision 40 - Directory Listing
Modified Thu Oct 24 16:11:54 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 39 - Directory Listing
Modified Thu Oct 24 16:01:37 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Ny kommando for backslash med mulighet for linjedeling, veldig lik kommandoen \slash.
[allowframebreaks] er nyttig for enkelte frames.
PDF-filer i 16:9- og 16:10-formatene er endelig gjort tilgjengelige.
Det korte sammendraget i starten ble forenkelt med tanke på \alarm.
La inn link til IEEE 802-2001, den er tilgjengelig under visse betingelser.
Rettet opp rekkefølgen for A6-kjeden. Denne rekkefølgen er mer logisk.
Begynte å skrive noen ord om DHCPv6, DUID og IAID.

Revision 38 - Directory Listing
Modified Thu Oct 24 11:26:33 2013 UTC (5 years, 11 months ago) by trond
Det er ikke dumt med 16:9- og 16:10-versjoner av plastikkshowet.

Revision 37 - Directory Listing
Modified Sun Sep 29 21:57:40 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 36 - Directory Listing
Modified Sun Sep 29 21:54:07 2013 UTC (6 years ago) by trond
Denne helgas siste commit.

Revision 35 - Directory Listing
Modified Fri Sep 27 12:34:57 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 34 - Directory Listing
Modified Fri Sep 27 12:33:14 2013 UTC (6 years ago) by trond
Endringer gjort før arbeidet fortsatte hjemme.

Revision 33 - Directory Listing
Modified Sun Sep 22 16:17:56 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 32 - Directory Listing
Modified Sun Sep 22 16:13:16 2013 UTC (6 years ago) by trond
Dytta inn ViewVC-linker som peker til nyeste utgave av PDF-filene.
Tillot at innholdsfortegnelsen går over flere slides, men måtte si farvel til to spalter. Det er ikke utenkelig at jeg bør bruke allowframebreaks på de øvrige slidene.
Fjerna \pause fra påfølgende slider innen samme emne.
Flytta NAT, CGN og Shared Address Space inn på sliden med dødsdatoene for IPv4.
Blir det plass til å vise IPv4-linknettet mellom HiG/Uninett og FSI, så aktiverer jeg den punktlista på et senere tidspunkt.
Flytta RFC-lista til helt bakerst i showet.
Dytta inn noen små fakta om forskjellene mellom IPv4-headeren og basisheaderen for IPv6. Den påfølgende sliden detaljerer enda mer.
Forkorta overskriften for Ethernet-transport av IPv6.
Utvida beskrivelsen av grensesnittidentifikatorer og tok blant annet med heksadesimal-til-binær dekoding for å vise universal/local-bitets verdi.
Dytta inn noen ord om dokumentasjonsprefikset og IPv4-mapped IPv6 addresses.
Begynte å detaljere ICMPv6, men jeg er usikker på om jeg egentlig går for mye i dybden for akkurat dette showet.

Revision 31 - Directory Listing
Modified Sun Sep 22 13:06:27 2013 UTC (6 years ago) by trond
Slå på toppjustering av slidene.

Revision 30 - Directory Listing
Modified Sun Sep 22 10:20:55 2013 UTC (6 years ago) by trond
Dytta inn forkorta navn for bruk nederst på slidene.
Dytta inn pauser i innholdsfortegnelsen, og kanskje er det et effektivt virkemiddel i starten av selve presentasjonen.

Revision 29 - Directory Listing
Modified Sun Sep 22 10:08:01 2013 UTC (6 years ago) by trond
La inn et notat om at Geoff Huston ved APNIC har observert frittløpende ULA-adresser på internett. Dette er høyst urovekkende.
Ingen grunn til å regenerere PDF-filene denne gangen.

Revision 28 - Directory Listing
Modified Fri Sep 20 16:14:49 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 27 - Directory Listing
Modified Fri Sep 20 16:12:22 2013 UTC (6 years ago) by trond
Dytta inn noen ord om Ethernetformatet for IPv6.
Dytta inn noen ord om manuelle grensesnittidentifikatorer dersom IPv6 ikke hadde spesifisert invertert betydning/verdi for universal/local-bitet.
Korrekturlesing her og der.

Revision 26 - Directory Listing
Modified Fri Sep 20 13:20:17 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 25 - Directory Listing
Modified Fri Sep 20 13:19:04 2013 UTC (6 years ago) by trond
Byttet til en PDF-logo som har høyde 147px. Den ble i største laget, og logoen måtte skaleres ned til 1/4. Kanskje er det bedre med en logo med høyde 12mm (1/8 av slidehøyden) eller 6mm (1/16 av slidehøyden).
Skrev noen ord om IPsec.
La inn IPv4-linknettet mellom HiG og FSI.
La inn link til RFC 6434.
La inn linker til flere IPsec-RFC-er.
La inn bilde hentet fra http://www.tekkom.dk/mediawiki/images/5/5e/CCNP-108.png som viser forskjellene mellom IPv4-header og IPv4-header.
Skrev noen ord om IPv6-headeren og dens felter. Må sjekke litt mer rundt Flow Label.
Listet opp noen utvidelsesheadere og hvilke RFC-er som definerer disse.
Språklige justeringer her og der.

Revision 24 - Directory Listing
Modified Fri Sep 20 11:05:22 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 23 - Directory Listing
Modified Fri Sep 20 11:02:24 2013 UTC (6 years ago) by trond
Fixa litt bambus med IPv4-seriene til Uninett.

Revision 22 - Directory Listing
Modified Fri Sep 20 10:14:22 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 21 - Directory Listing
Modified Fri Sep 20 10:12:53 2013 UTC (6 years ago) by trond
La inn auto-props for *.png. I hovedsak image/png.
La inn pakka multicol.
Oppdaterte lista over temaer og bytta til Madrid.
Dytta inn en slaskete versjon av FSI-logoen. Jeg håper på å få en PDF-utgave som er renere, altså verktorbasert.
Tok frem igjen innholdsfortegnelsen. Den går nå over to spalter på sliden. Det hadde vært fint om beamer/LaTeX lager nye slider når TOC blir for stor for én slide.
La inn link til OUI-lista hos IEEE og påpekte at 00:21:70:xx:xx:xx tilhører Dell Inc.
Grensesnittidentifikatorer kan genereres tilfeldig, bare man angir dette ved å sette u/l-bitet til 0.
La inn noen ord om spesialadressene ::/0 og ::1/128.
Dytta inn kortere beskrivelse av multicast-flaggene og rekkeviddene.
Gjorde klar for å beskrive ICMPv6, DHCPv6, OS-konfig og tunneloppsett.
Rensket litt opp i det som stod etter \end{document}.

Revision 20 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 19:40:12 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 19 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 19:38:24 2013 UTC (6 years ago) by trond
Uthevet de to viktigste punktene fra første slide i den påfølgende sliden.
Flyttet litt feilplassert materiale fra hvorfor vi trenger IPv6 til nyttige ting ved IPv6.
La til beskrivende undertitler i adressedemoen.
Tilføyde at multicastadresser i lag 2 er lokalgitte adresser, g=1 medfører u=1.
Utvidet beskrivelsen av adressetypene med offentlige adresser, anycastadresser og multicastadresser.
Trenger å dytte inn beskrivelse av multicastrekkeviddene og -flaggene.
Noen ord om OS-konfig og tunneloppsett er også fint.

Revision 18 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 15:23:14 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 17 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 15:22:15 2013 UTC (6 years ago) by trond
La inn noen slides om MAC-48-adresser og konvertering til modda EUI-64-format.
Småkorreksjoner her og der.

Revision 16 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 13:31:02 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 15 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 13:30:08 2013 UTC (6 years ago) by trond
Det er greit å få dobbelkolonet på rett plass.

Revision 14 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 13:23:56 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 13 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 13:22:59 2013 UTC (6 years ago) by trond
Fargelegging av URL-er.
Fjernet linking av hjemmesider til forfatter og «institutt».
Gjorde Subversion-URL-en uthevet og klikkbar.
Forenklet ViewVC-linken og tok bort http:// i forkant av synlig tekst.
La inn reklame og URL-er for produktene brukt ved fremstilling av foredraget.
Kuttet ut innholdsfortegnelsen.
Utvidet historikken med innføring av ULA-serien FD5C:14CF:C300::/48.
Utvidet historikken med det som skjedde etter ombygginga i 2011-2012.
Bestemte meg for å droppe punktum i slutten av RFC-opplistinga.
La på noen flere slides i adressedemoen for å vise hierarkiet i Uninett-serien.

Revision 12 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 10:55:46 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 11 - Directory Listing
Modified Thu Sep 19 10:54:49 2013 UTC (6 years ago) by trond
URL-en for ViewVC er forenklet.

Revision 10 - Directory Listing
Modified Wed Sep 18 15:14:41 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 9 - Directory Listing
Modified Wed Sep 18 15:13:08 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med noen adressetyper og en liten demo på adressekompresjon.

Revision 8 - Directory Listing
Modified Wed Sep 18 13:32:43 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 7 - Directory Listing
Modified Wed Sep 18 12:52:30 2013 UTC (6 years ago) by trond
Skrev noen ord om bruk av offentlige IPv6-adresser og ULA-serien til Fagskolen.
Småjusteringer andre steder.

Revision 6 - Directory Listing
Modified Wed Sep 18 12:11:51 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 5 - Directory Listing
Modified Wed Sep 18 12:10:46 2013 UTC (6 years ago) by trond
Noen ord om IPv4/IPv6-utviklinga ved FSI.
Litt småplukk på andre setninger her og der.

Revision 4 - Directory Listing
Modified Wed Sep 18 10:10:50 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 3 - Directory Listing
Modified Wed Sep 18 10:09:20 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med det enkle.

Revision 2 - Directory Listing
Modified Wed Sep 18 07:20:58 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med styre- og kildefilene for det grunnleggende foredraget.

Revision 1 - Directory Listing
Added Wed Sep 18 07:13:17 2013 UTC (6 years ago) by trond
Inn med malfiler og øvrig struktur.

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27