/[ipv6-foredrag]
ViewVC logotype

Revision 71


Jump to revision: Previous Next
Author: trond
Date: 2013-12-03T17:03:42Z (6 years, 7 months ago)
Changed paths: 1
Log Message:
Endra undertittelen til noe humoristisk. Det er ikke sikkert at alle setter pris på dette, men IPv6 nærmer seg 18 år, og dette skal i hovedsak presenteres for et ungt publikum.
Flytta slidene med tallstatistikken til etter slidene om hvorfor vi trenger IPv6.
Full betegnelse på PMTUD er bedre enn det forrige.
Det kan være greit å poengtere at IPv6 er det eneste tilgjengelige og realistiske alternativet til IPv4.
Dytta inn en oversikt over andre lag-2-typer som kan brukes med IPv6, inklusiv brevduer.
Dytta inn referanser til andre systemer som bruker EUI-64-identifikatorer.
Dytta inn en liste over hvilke hexsiffer som påser at u/l-bitet indikerer en lokalgitt identifikator.
Flytta slidene om DAD til etter slidene om spesialadressene.
Når man har gode tilfeldige tall, så kan man fint bruke de i stedet for oppskriften i RFC 4193.
La inn en slide med DHCPv6-poolen for FSI-VLAN med ULA-serien.
RFC-lista til slutt kan godt vises i sin helhet, også i foredragsversjonene.
Mindre endringer her og der.

Changed paths

Path Details
Directorytrunk/ipv6-foredrag.tex modified , text changed

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.2.1