/[lynkurs-i-latex]/trunk
ViewVC logotype

Log of /trunk

View Directory Listing Directory Listing


Sticky Revision:

Revision 21 - Directory Listing
Modified Tue Aug 25 18:30:19 2015 UTC (4 years, 1 month ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 20 - Directory Listing
Modified Tue Aug 25 18:23:24 2015 UTC (4 years, 1 month ago) by trond
Flyttet tipset om {,} til et eget punkt, ett hakk ned og ett hakk til venstre.

Revision 19 - Directory Listing
Modified Thu Aug 20 13:26:02 2015 UTC (4 years, 1 month ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 18 - Directory Listing
Modified Thu Aug 20 13:23:20 2015 UTC (4 years, 1 month ago) by trond
Jeg har fått bekrefta at amsmath og amssymb er tilgjengelig i Fronter-LaTeX.
Dytta inn et lite punkt om LaTeX 2.09 -> LaTeX2e -> LaTeX3.
Dytta inn noen få ord om CTAN og gjorde framen om til 2 spalter.
Poengterte at (La)TeX-visning av MathType-formler bare gjelder i Word.
Dytta inn en beskrivelse av hva som skiller formler fra øvrig tekst i LaTeX.
Stokket om på framsa for mattesyntaksen.
Utvida vektorframen med et par eksempler på \overrightarrow.
Småpirk her og der.

Revision 17 - Directory Listing
Modified Mon Aug 17 06:29:33 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 16 - Directory Listing
Modified Mon Aug 17 06:24:40 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Nei, det er ikke nummerering som er egne avsnitt, men heller nummererte formler som egne avsnitt.

Revision 15 - Directory Listing
Modified Sun Aug 16 21:28:53 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 14 - Directory Listing
Modified Sun Aug 16 21:26:19 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
To handout-varianter plasserte ikke første linje øverst i hver frame. Stygg sak.

Revision 13 - Directory Listing
Modified Sun Aug 16 21:10:47 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 12 - Directory Listing
Modified Sun Aug 16 21:06:53 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Poengterte at TeXworks følger med MiKTeX.
Fronter har tydeligvis aktivert amsmath og amssymb. Jeg forutsetter disse pakkene i eksemplene.
Enkelte frames hadde for mye informasjon, så noen frames ble omgjort til flere.
Dytta inn en ny frame om vektorer og prikkprodukt og kryssprodukt. Eksemplene viser både vektorpil og fet skrift.
Dytta inn flere og bedre eksempler på derivasjon.
Fronter ramponerer LaTeX-koden vår mellom redigeringer, og jeg savner en oversikt over hvilke pakker som Fronter-LaTeX tilbyr.
Språkvask her og der.

Revision 11 - Directory Listing
Modified Sun Aug 16 09:05:52 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 10 - Directory Listing
Modified Sun Aug 16 09:01:19 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Dytta inn en link til tex.stackexchange.com.
Dytta inn et eksempel med \(\ln x\) og \(ln x\) for å vise forskjellene.
Dytta inn eksempler på kombinasjoner av hevet og senket skrift. Demonstrerer \phantom.
Lettere språkvask.

Revision 9 - Directory Listing
Modified Sat Aug 15 19:24:45 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 8 - Directory Listing
Modified Sat Aug 15 19:22:09 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Dytta inn noen ord om lister, komma og norske tall.
Dytta inn noen bedre eksempler på partiellderiverte.
Generell språkvask og forbedringer i layouten.

Revision 7 - Directory Listing
Modified Sat Aug 15 16:01:24 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 6 - Directory Listing
Modified Sat Aug 15 15:58:12 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Omsider har jeg fått til noe som kan betraktes som et første utkast.

Revision 5 - Directory Listing
Modified Fri Aug 14 22:47:01 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Inn med logo for CC BY-SA.

Revision 4 - Directory Listing
Modified Fri Aug 14 19:52:33 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 3 - Directory Listing
Added Fri Aug 14 19:49:44 2015 UTC (4 years, 2 months ago) by trond
Inn med strukturen for foredraget.

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.27