/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Diff of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 7 by trond, 2015-08-15T15:58:12Z Revision 8 by trond, 2015-08-15T19:22:09Z
# Line 276  Line 276 
276      \end{itemize}      \end{itemize}
277    \end{itemize}    \end{itemize}
278  \end{frame}  \end{frame}
279    
280  \section{Lærebøker}  \section{Lærebøker}
281  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
282    \frametitle{Lærebøker}    \frametitle{Lærebøker}
283    \pause    \pause
284    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
285    \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth:    \item «Computers \& Typesetting», av Donald Knuth:
286      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
287      \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»      \item Vol.\ A «The \TeX book» og Vol.\ B «\TeX: The Program»
288      \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»      \item Vol.\ C «The \MF book» og Vol.\ D «\MF: The Program»
289      \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»      \item Vol.\ E «Computer Modern Typefaces»
290      \end{itemize}      \end{itemize}
291    \item «The Not So Short Introduction to \LaTeXe», av Tobias Ötiker    \item «The Not So Short Introduction to \LaTeXe», av Tobias Ötiker,
292      Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18.\      Hubert Partl, Irene Hyna og Elisabeth Schlegl, versjon 5.05, 18.\
293      juli 2015,      juli 2015,
294      \texttt{\url{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}}      \texttt{\url{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}}
295    \item «The \LaTeX\ Companion» av Frank Mittelbach, Michel Goossens,    \item «The \LaTeX\ Companion», andre utgave, av Frank Mittelbach,
296      Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley      Michel Goossens, Johannes Braams, David Carlisle og Chris Rowley
297    \item \dots    \item \dots
298    \end{itemize}    \end{itemize}
299  \end{frame}  \end{frame}
300    
301  \part{\LaTeX-dokumenter}  \part{\LaTeX-dokumenter}
302    
303  \begin{frame}  \begin{frame}
304    \partpage    \partpage
305  \end{frame}  \end{frame}
306    
307  \section*{Oversikt for del~2: \LaTeX-dokumenter}  \section*{Oversikt for del~2: \LaTeX-dokumenter}
308  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
309    \frametitle{Oversikt over del~2: \LaTeX-dokumenter}    \frametitle{Oversikt over del~2: \LaTeX-dokumenter}
310      \tableofcontents%[pausesections]      \tableofcontents%[pausesections]
311  \end{frame}  \end{frame}
# Line 398  Hei på deg, din gamle sei. Line 398  Hei på deg, din gamle sei.
398  \begin{frame}  \begin{frame}
399    \partpage    \partpage
400  \end{frame}  \end{frame}
401    
402  \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}  \section*{Oversikt for del~3: Matematikk i \LaTeX}
403  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
404    \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}    \frametitle{Oversikt over del~3: Matematikk i \LaTeX}
405      \tableofcontents%[pausesections]      \tableofcontents%[pausesections]
406  \end{frame}  \end{frame}
407    
408  \section{Formler i setninger}  \section{Formler i setninger}
409  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
410    \frametitle{Formler i setninger}    \frametitle{Formler i setninger}
411    \pause    \pause
412    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
413    \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette    \item \texttt{\textbackslash dots\textbackslash\ vi får dette,
414        \textbackslash(a+b=c\textbackslash), som ligner på dette        \textbackslash(a+b=c\textbackslash), som ligner på dette
415        \textbackslash dots}        \textbackslash dots}
416    \item \dots\ vi får dette \(a+b=c\), som ligner på dette \dots    \item \dots\ vi får dette, \(a+b=c\), som ligner på dette \dots
417    \end{itemize}    \end{itemize}
418  \end{frame}  \end{frame}
419    
420  \section{Formler som egne avsnitt}  \section{Formler som egne avsnitt}
421  \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]  \begin{frame}[fragile]%[allowframebreaks]
422    \frametitle{Formler som egne avsnitt}    \frametitle{Formler som egne avsnitt}
423    \pause    \pause
424    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
425    \item To muligheter:    \item To muligheter:
426      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
427      \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}      \item \texttt{\textbackslash[a+b=c\textbackslash]}
428      \item      \item
429  \begin{verbatim}  \begin{verbatim}
430  \begin{equation*}  \begin{equation*}
431    a+b=c    a+b=c
# Line 466  Hei på deg, din gamle sei. Line 466  Hei på deg, din gamle sei.
466    \label{eq:merkelapp}    \label{eq:merkelapp}
467    a+b=c    a+b=c
468  \end{equation}  \end{equation}
469  \end{verbatim}  \end{verbatim}
470    \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash    \item Du kan referere til formelnummeret med \texttt{\textbackslash
471        ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash        ref\{eq:merkelapp\}} og sidenummeret med \texttt{\textbackslash
472        pageref\{eq:merkelapp\}}        pageref\{eq:merkelapp\}}
473    \end{itemize}    \end{itemize}
474  \end{frame}  \end{frame}
475    
476  \section{Inntasting av formler}  \section{Inntasting av formler}
477  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
478    \frametitle{Inntasting av formler}    \frametitle{Inntasting av formler}
479    \pause    \pause
480    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
481    \item Bokstaver og de fleste tegn kan tastes inn direkte    \item Bokstaver og de fleste tegn kan tastes direkte inn
482    \item Enkelte tegn må angis med kommandoer    \item Enkelte tegn må angis med kommandoer
483      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
484      \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)      \item \texttt{\textbackslash ge}, \(\ge\)
485      \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)      \item \texttt{\textbackslash le}, \(\le\)
486      \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)      \item \texttt{\textbackslash equiv}, \(\equiv\)
487      \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)      \item \texttt{\textbackslash approx}, \(\approx\)
488      \end{itemize}      \end{itemize}
489    \item Se tabellene i    \item Se tabellene i
490      «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short      «\href{https://tobi.oetiker.ch/lshort/lshort.pdf}{The Not So Short
491        Introduction to \LaTeXe}»        Introduction to \LaTeXe}»
492    \item Matematiske funksjoner som sinus og cosinus har egne    \item Sinus, cosinus, tangens, ln, log, osv., har egne kommandoer
     kommandoer  
493      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
494      \item \texttt{\textbackslash sin(x)}, \(\sin(x)\);      \item \texttt{\textbackslash sin(x)}, \(\sin(x)\);
495        \texttt{\textbackslash cos(x)}, \(\cos(x)\)        \texttt{\textbackslash cos(x)}, \(\cos(x)\)
496      \end{itemize}      \end{itemize}
497    \item Se nøye etter forskjellene over og under:    \item Se nøye etter forskjellene over og under:
498      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
499      \item \texttt{sin(x)}, \(sin(x)\); \texttt{cos(x)}, \(cos(x)\)      \item \texttt{sin(x)}, \(sin(x)\); \texttt{cos(x)}, \(cos(x)\)
500      \end{itemize}      \end{itemize}
501      \item Komma brukes for lister:
502        \begin{itemize}[<+->]
503        \item \texttt{a,b,c,d}: \(a,b,c,d\)
504        \item \texttt{1,25}: \(1,25\)
505        \item \texttt{1\{,\}25}: \(1{,}25\) \(\gets\) husk
506          \texttt{\{,\}} for norsk komma i tall
507        \end{itemize}
508    \end{itemize}    \end{itemize}
509  \end{frame}  \end{frame}
510    
511  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
512    \frametitle{Inntasting av formler}    \frametitle{Inntasting av formler}
513    \pause    \pause
514      \begin{multicols}{2}
515    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
516    \item Hevet tekst    \item Hevet tekst
517      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
518      \item \texttt{x\textasciicircum3}      \item \texttt{x\textasciicircum3}
519        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
520        \item \(x^3\)        \item \(x^3\)
521        \end{itemize}        \end{itemize}
522      \item \texttt{x\textasciicircum33}      \item \texttt{x\textasciicircum33}
523        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
524        \item \(x^33\)        \item \(x^33\)
525        \end{itemize}        \end{itemize}
526      \item \texttt{x\textasciicircum\{33\}}      \item \texttt{x\textasciicircum\{33\}}
527        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
528        \item \(x^{33}\)        \item \(x^{33}\)
529        \end{itemize}        \end{itemize}
# Line 524  Hei på deg, din gamle sei. Line 531  Hei på deg, din gamle sei.
531    \item Senket tekst    \item Senket tekst
532      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
533      \item \texttt{x\_3}      \item \texttt{x\_3}
534        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
535        \item \(x_3\)        \item \(x_3\)
536        \end{itemize}        \end{itemize}
537      \item \texttt{x\_33}      \item \texttt{x\_33}
538        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
539        \item \(x_33\)        \item \(x_33\)
540        \end{itemize}        \end{itemize}
541      \item \texttt{x\_\{33\}}      \item \texttt{x\_\{33\}}
542        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
543        \item \(x_{33}\)        \item \(x_{33}\)
544        \end{itemize}        \end{itemize}
545      \end{itemize}      \end{itemize}
546      \end{itemize}
547      \end{multicols}
548      \begin{itemize}[<+->]
549    \item Husk å bruke gruppering med \texttt{\{} og \texttt{\}} ved mer    \item Husk å bruke gruppering med \texttt{\{} og \texttt{\}} ved mer
550      enn ett tegn      enn ett tegn
551    \end{itemize}    \end{itemize}
552  \end{frame}  \end{frame}
553    
554  \section{Multiplikasjon}  \section{Multiplikasjon}
555  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
556    \frametitle{Multiplikasjon}    \frametitle{Multiplikasjon}
557    \pause    \pause
558      \begin{multicols}{3}
559    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
560    \item Med parentes    \item Med parentes
561      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
562      \item \texttt{(a(b))}      \item \texttt{(a(b))}
563      \item Textstyle: \((a(b))\)      \item Textstyle: \((a(b))\)
564      \item Displaystyle: \[(a(b))\]      \item Displaystyle: \[(a(b))\]
565      \end{itemize}      \end{itemize}
566    %  \end{itemize}
567      \columnbreak
568    %  \begin{itemize}[<+->]
569    \item Med \texttt{\textbackslash cdot}    \item Med \texttt{\textbackslash cdot}
570      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
571      \item \texttt{a\textbackslash cdot\ b}      \item \texttt{a\textbackslash cdot\ b}
572      \item Textstyle: \(a\cdot b\)      \item Textstyle: \(a\cdot b\)
573      \item Displaystyle: \[a\cdot b\]      \item Displaystyle: \[a\cdot b\]
574      \end{itemize}      \end{itemize}
575    %  \end{itemize}
576      \columnbreak
577    %  \begin{itemize}[<+->]
578    \item Med \texttt{\textbackslash times}    \item Med \texttt{\textbackslash times}
579      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
580      \item \texttt{a\textbackslash times\ b}      \item \texttt{a\textbackslash times\ b}
581      \item Textstyle: \(a\times b\)      \item Textstyle: \(a\times b\)
582      \item Displaystyle: \[a\times b\]      \item Displaystyle: \[a\times b\]
583      \end{itemize}      \end{itemize}
584    \end{itemize}    \end{itemize}
585      \end{multicols}
586  \end{frame}  \end{frame}
587    
588  \section{Brøk}  \section{Brøk}
589  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
590    \frametitle{Brøk}    \frametitle{Brøk}
591    \pause    \pause
592    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
593    \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}    \item \texttt{\textbackslash frac\{1\}\{2\}}
594    \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)    \item Textstyle: \(\frac{1}{2}\)
   \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]  
595    \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)    \item Textstyle ser bedre ut med \texttt{1/2}, altså \(1/2\)
596      \item Displaystyle: \[\frac{1}{2}\]
597    \end{itemize}    \end{itemize}
598  \end{frame}  \end{frame}
599    
600  \section{Røtter}  \section{Røtter}
601  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
602    \frametitle{Røtter}    \frametitle{Røtter}
603    \pause    \pause
604    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
605    \item Kvadratrot    \item Kvadratrot
606     \begin{itemize}[<+->]     \begin{itemize}[<+->]
607      \item \texttt{\textbackslash sqrt2}      \item \texttt{\textbackslash sqrt2}
608        \begin{itemize}[<+->]        \begin{itemize}[<+->]
609        \item Textstyle: \(\sqrt2\)        \item Textstyle: \(\sqrt2\)
610        \item Displaystyle: \[\sqrt2\]        \item Displaystyle: \[\sqrt2\]
611        \end{itemize}        \end{itemize}
# Line 648  Hei på deg, din gamle sei. Line 666  Hei på deg, din gamle sei.
666  \section{Derivasjon}  \section{Derivasjon}
667  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
668    \frametitle{Derivasjon}    \frametitle{Derivasjon}
669    \pause    \pause
670    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
671    \item Derivasjon    \item Derivasjon
672      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
673      \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash      \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash
674          mathrm\{d\}\}\{\textbackslash mathrm\{d\}x\}\textbackslash          mathrm\{d\}\}\{\textbackslash mathrm\{d\}x\}\textbackslash
675          left(\textbackslash frac\{1\}\{x\}\textbackslash right)}          left(\textbackslash frac\{1\}\{x\}\textbackslash right)}
676      \item Textstyle:      \item Textstyle:
677        \(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\)        \(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\)
678      \item      \item
679        Displaystyle: \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\]        Displaystyle: \[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{x}\right)\]
680      \end{itemize}      \end{itemize}
681    \item Partiell deriverte    \item Partiellderiverte
682      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
683      \item \texttt{\textbackslash frac\{\textbackslash      \item \texttt{f(x,y)=xe\textasciicircum y\textbackslash
684          partial\}\{\textbackslash partial\ x\}\textbackslash          qquad\textbackslash frac\{\textbackslash partial
685          left(\textbackslash frac\{1\}\{x\}\textbackslash right)}          f\}\{\textbackslash partial x\}=1\textbackslash cdot
686      \item Textstyle: \(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{x}\right)\)          x\textasciicircum\{1-1\}\textbackslash cdot e\textasciicircum
687      \item Displaystyle: \[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{x}\right)\]          y=e\textasciicircum y\textbackslash qquad\textbackslash
688            frac\{\textbackslash partial f\}\{\textbackslash partial
689            y\}=x\textbackslash cdot e\textasciicircum y}
690        \item Textstyle: \(f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
691            x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
692            y}=x\cdot e^y\)
693        \item Displaystyle: \[f(x,y)=xe^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
694            x}=1\cdot x^{1-1}\cdot e^y=e^y\qquad\frac{\partial f}{\partial
695            y}=x\cdot e^y\]
696      \end{itemize}      \end{itemize}
697    \end{itemize}    \end{itemize}
698  \end{frame}  \end{frame}
699    
700  \section{Summasjon og produkter}  \section{Summasjon og produkter}
701  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
702    \frametitle{Summasjon og produkter}    \frametitle{Summasjon og produkter}
703    \pause    \pause
704    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
705    \item Summasjon    \item Summasjon
706      \begin{itemize}[<+->]      \begin{itemize}[<+->]
707      \item \texttt{\textbackslash sum\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}      \item \texttt{\textbackslash sum\_\{i=0\}\textasciicircum\{10\}x\_i}
708      \item Textstyle: \(\sum_{i=0}^{10}x_i\)      \item Textstyle: \(\sum_{i=0}^{10}x_i\)
709      \item Displaystyle: \[\sum_{i=0}^{10}x_i\]      \item Displaystyle: \[\sum_{i=0}^{10}x_i\]
710      \end{itemize}      \end{itemize}
# Line 775  f(x)= Line 801  f(x)=
801  \end{document}  \end{document}
802  \end{verbatim}  \end{verbatim}
803    \item Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår    \item Vi er midt i en setning, klar til å formattere formelen vår
804      som en del av setningen      som en del av setningen
805    \item Vi må angi \texttt{\textbackslash displaystyle} for å    \item Vi må angi \texttt{\textbackslash displaystyle} for å
806      forstørre resultatet      forstørre resultatet
807    \end{itemize}    \end{itemize}
808  \end{frame}  \end{frame}
809    
810  \section{Forviklinger i Fronter}  \section{Forviklinger i Fronter}
811  \begin{frame}%[allowframebreaks]  \begin{frame}%[allowframebreaks]
812    \frametitle{Forviklinger i Fronter}    \frametitle{Forviklinger i Fronter}
813    \pause    \pause
814    \begin{itemize}[<+->]    \begin{itemize}[<+->]
815    \item Fronter tillater bare standard \LaTeX-symboler    \item Fronter tillater bare standard \LaTeX-symboler
816    \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu, ellers vises ikke    \item Formeleditoren blinker for hvert eneste tastetrykk, også for
817      matematikken skikkelig      piltastene
818      \item «Fronterdokumenter» må åpnes i samme vindu/fane, ellers vises
819        ikke matematikken skikkelig
820    \item La oss «lobbe» for \texttt{\textbackslash    \item La oss «lobbe» for \texttt{\textbackslash
821        usepackage\{amsmath\}} og \texttt{\textbackslash        usepackage\{amsmath\}} og \texttt{\textbackslash
822        usepackage\{amssymb\}}        usepackage\{amssymb\}}
823    \end{itemize}    \end{itemize}
824  \end{frame}  \end{frame}
825    
826  \end{document}  \end{document}
827    
828  Local Variables:  Local Variables:
829  TeX-PDF-mode:t  TeX-PDF-mode:t
830  End:  End:


Legend:
Removed lines/characters  
Changed lines/characters
  Added lines/characters

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.2.1