ViewVC Help
View Directory | Revision Log | View Changeset | Root Listing
root/zfs-foredrag/trunk
r13
File Last Change
 ../
Makefile 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
by-sa.pdf 5 (6 years ago) by trond: Inn med CC BY-SA-logoen.
bygg.cmd 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.foredrag.1610.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.foredrag.1610.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.foredrag.169.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.foredrag.169.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.foredrag.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.foredrag.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.handout.1610.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.handout.1610.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.handout.169.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.handout.169.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.handout.2on1.1610.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.handout.2on1.1610.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.handout.2on1.169.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.handout.2on1.169.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.handout.2on1.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.handout.2on1.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.handout.4on1.1610.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.handout.4on1.1610.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.handout.4on1.169.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.handout.4on1.169.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.handout.4on1.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.handout.4on1.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.handout.pdf 13 (6 years ago) by trond: Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.
zfs-foredrag.handout.tex 3 (6 years ago) by trond: Dytta inn filene som utgjør foredraget.
zfs-foredrag.tex 12 (6 years ago) by trond: Dytta inn noen ord om lagringssystemers oppbygning og alle steder hvor det kan skje feil. Dytta inn en sammenligning med ReFS og Storage Spaces i Microsoft Windows Server 2012. Dytta inn noen eksempler på pooler og filsystemer fra enterprise.ximalas.info. Dytta inn en egen del om oppstartsmiljøer. Diverse endringer av typografisk art og omformattering av linjebreddene.
0 directories and 28 files shown