/[livstidsfanger]/trunk
ViewVC logotype

Log of /trunk

View Directory Listing Directory Listing


Sticky Revision:

Revision 9 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T12:40:00Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 8
Gjorde koden litt mer portabel, siden srandomdev() stort sett bare
finnes i FreeBSD, mens andre OS har kanskje srandom() for å plante et
frø i tallgeneratoren.


Revision 8 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T09:29:54Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 7
Retta en slurvefeil som ble oversett ved omlegging til stdbool.h og bool.


Revision 7 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T08:56:07Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 6
Dytta inn beskrivelser av tilstanden i forkant og etterkant av simuleringen.


Revision 6 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T08:09:43Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 5
Det er mer riktig å si at jeg har programmert løsningen som andre har tenkt ut.


Revision 5 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T08:04:18Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 4
Byttet fra unsigned til stdbool.h og bool.


Revision 4 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T07:56:17Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 3
Gjorde om litt whitespace.
Initialiserer tid med pthread_self() bare for å få clang til å ti stille.
Livstidsfangene trenger ikke å signalere noen som helst.
signalhandler() kan kalle på exit() istedet for _exit(), og la alle funksjoner registrert med atexit() bli kjørt.
Fjernet noen skjønnhetsfeil.


Revision 3 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T07:51:12Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 2
Inn med trunk/BSDmakefile og trunk/livstidsfanger.c.


Revision 2 - Directory Listing - [select for diffs]
Added 2014-11-07T07:27:51Z (9 years, 8 months ago) by trond
Inn med trunk.

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev