/[livstidsfanger]/trunk
ViewVC logotype

Log of /trunk

View Directory Listing Directory Listing


Sticky Revision:

Revision 15 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-19T19:32:53Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 14 , to selected 13
Det er greit å frigjøre CPU-en etter én runde i fangetråden.


Revision 14 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-09T15:30:18Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 13
Sjekke om systemet tilbyr i det minste pthreads anno 2001.
Pussig at makroen er definert i unistd.h og ikke i pthread.h.


Revision 13 - Directory Listing - [selected]
Modified 2014-11-09T15:15:31Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 12
Det er bedre å referere til 2001-versjonen.


Revision 12 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-08T12:40:52Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 11 , to selected 13
Brukte argc til noe, bare for å få clang til å ti stille.
La til utskrift av antall livstidsfanger talt av den tellende livstidsfangen.


Revision 11 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-08T11:56:59Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 10 , to selected 13
Endret fflush()-kallene.


Revision 10 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T13:50:02Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 9 , to selected 13
Det er en fordel at vi ikke setter i gang atexit()-registrerte
funksjoner når vi får problemer med pthread_create() og må avslutte.


Revision 9 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T12:40:00Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 8 , to selected 13
Gjorde koden litt mer portabel, siden srandomdev() stort sett bare
finnes i FreeBSD, mens andre OS har kanskje srandom() for å plante et
frø i tallgeneratoren.


Revision 8 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T09:29:54Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 7 , to selected 13
Retta en slurvefeil som ble oversett ved omlegging til stdbool.h og bool.


Revision 7 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T08:56:07Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 6 , to selected 13
Dytta inn beskrivelser av tilstanden i forkant og etterkant av simuleringen.


Revision 6 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T08:09:43Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 5 , to selected 13
Det er mer riktig å si at jeg har programmert løsningen som andre har tenkt ut.


Revision 5 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T08:04:18Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 4 , to selected 13
Byttet fra unsigned til stdbool.h og bool.


Revision 4 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T07:56:17Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 3 , to selected 13
Gjorde om litt whitespace.
Initialiserer tid med pthread_self() bare for å få clang til å ti stille.
Livstidsfangene trenger ikke å signalere noen som helst.
signalhandler() kan kalle på exit() istedet for _exit(), og la alle funksjoner registrert med atexit() bli kjørt.
Fjernet noen skjønnhetsfeil.


Revision 3 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T07:51:12Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to previous 2 , to selected 13
Inn med trunk/BSDmakefile og trunk/livstidsfanger.c.


Revision 2 - Directory Listing - [select for diffs]
Added 2014-11-07T07:27:51Z (9 years, 8 months ago) by trond
Diff to selected 13
Inn med trunk.

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev