/[livstidsfanger]/trunk/livstidsfanger.c
ViewVC logotype

Diff of /trunk/livstidsfanger.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 12 by trond, 2014-11-08T12:40:52Z Revision 13 by trond, 2014-11-09T15:15:31Z
# Line 1  Line 1 
1  // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-1995). -*- coding: utf-8 -*-  // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-2001). -*- coding: utf-8 -*-
2  // Løsning programmert av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.  // Løsning programmert av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.
3    
4  // $Ximalas$  // $Ximalas$
5    
6  #if __STDC_VERSION__ < 199901L  #if __STDC_VERSION__ < 199901L
7  #error det er tvilsomt om du får kompilert denne kildekoden med så gammel C-kompilator  #error det er tvilsomt om du får kompilert denne kildekoden med så gammel C-kompilator
8  #endif  #endif
9    
10  #include <errno.h>  #include <errno.h>
11  #include <pthread.h>  #include <pthread.h>
12  #include <signal.h>  #include <signal.h>
13  #include <stdbool.h>  #include <stdbool.h>
14  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
15  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
16  #include <string.h>  #include <string.h>


Legend:
Removed lines/characters  
Changed lines/characters
  Added lines/characters

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev