/[livstidsfanger]/trunk/livstidsfanger.c
ViewVC logotype

Diff of /trunk/livstidsfanger.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 13 by trond, 2014-11-09T15:15:31Z Revision 14 by trond, 2014-11-09T15:30:18Z
# Line 5  Line 5 
5    
6  #if __STDC_VERSION__ < 199901L  #if __STDC_VERSION__ < 199901L
7  #error det er tvilsomt om du får kompilert denne kildekoden med så gammel C-kompilator  #error det er tvilsomt om du får kompilert denne kildekoden med så gammel C-kompilator
8  #endif  #endif
9    
10  #include <errno.h>  #include <errno.h>
11  #include <pthread.h>  #include <pthread.h>
12  #include <signal.h>  #include <signal.h>
13  #include <stdbool.h>  #include <stdbool.h>
14  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
15  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
16  #include <string.h>  #include <string.h>
17  #include <time.h>  #include <time.h>
18  #include <unistd.h>  #include <unistd.h>
19    
20    #if _POSIX_THREADS < 200112L
21    #error her mangler det støtte for POSIX Threads anno 2001
22    #endif
23    
24  #if __STDC_VERSION__ >= 201112L  #if __STDC_VERSION__ >= 201112L
25  #include <stdnoreturn.h>  #include <stdnoreturn.h>
26  #else  #else
27  #define noreturn  #define noreturn
28  #endif  #endif
29    
30  #define ANTALL_LIVSTIDSFANGER 19U  #define ANTALL_LIVSTIDSFANGER 19U
31    
32  static unsigned antallBesok[ANTALL_LIVSTIDSFANGER];  static unsigned antallBesok[ANTALL_LIVSTIDSFANGER];
33    
34  static size_t tellendeLivstidsfange;  static size_t tellendeLivstidsfange;
35  static unsigned antallLivstidsfanger;  static unsigned antallLivstidsfanger;
36    
37  static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;  static pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
38  static pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;  static pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;


Legend:
Removed lines/characters  
Changed lines/characters
  Added lines/characters

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev