/[livstidsfanger]/trunk/livstidsfanger.c
ViewVC logotype

Diff of /trunk/livstidsfanger.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 5 by trond, 2014-11-07T08:04:18Z Revision 6 by trond, 2014-11-07T08:09:43Z
# Line 1  Line 1 
1  // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-1995). -*- coding: utf-8 -*-  // Programmet bruker ISO C 2011 (ISO/IEC 9899:2011) og Pthreads (IEEE Std 1003.1c-1995). -*- coding: utf-8 -*-
2  // Løsning laget av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.  // Løsning programmert av Trond Endrestøl <Trond.Endrestol@ximalas.info>, 2014-11-06.
3    
4  // $Ximalas$  // $Ximalas$
5    
6  #include <errno.h>  #include <errno.h>
7  #include <pthread.h>  #include <pthread.h>
8  #include <signal.h>  #include <signal.h>
9  #include <stdbool.h>  #include <stdbool.h>
10  #include <stdio.h>  #include <stdio.h>
11  #include <stdlib.h>  #include <stdlib.h>
12  #include <string.h>  #include <string.h>
13  #include <unistd.h>  #include <unistd.h>
14    
15  #if __STDC_VERSION__ >= 201112L  #if __STDC_VERSION__ >= 201112L
16  #include <stdnoreturn.h>  #include <stdnoreturn.h>
17  #else  #else


Legend:
Removed lines/characters  
Changed lines/characters
  Added lines/characters

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev