/[livstidsfanger]/trunk/livstidsfanger.c
ViewVC logotype

Log of /trunk/livstidsfanger.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Links to HEAD: (view) (download) (annotate)
Sticky Revision:

Revision 6 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T08:09:43Z (8 years, 3 months ago) by trond
File length: 5799 byte(s)
Diff to previous 5
Det er mer riktig å si at jeg har programmert løsningen som andre har tenkt ut.


Revision 5 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T08:04:18Z (8 years, 3 months ago) by trond
File length: 5793 byte(s)
Diff to previous 4
Byttet fra unsigned til stdbool.h og bool.


Revision 4 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2014-11-07T07:56:17Z (8 years, 3 months ago) by trond
File length: 5747 byte(s)
Diff to previous 3
Gjorde om litt whitespace.
Initialiserer tid med pthread_self() bare for å få clang til å ti stille.
Livstidsfangene trenger ikke å signalere noen som helst.
signalhandler() kan kalle på exit() istedet for _exit(), og la alle funksjoner registrert med atexit() bli kjørt.
Fjernet noen skjønnhetsfeil.


Revision 3 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Added 2014-11-07T07:51:12Z (8 years, 3 months ago) by trond
File length: 6035 byte(s)
Inn med trunk/BSDmakefile og trunk/livstidsfanger.c.


This form allows you to request diffs between any two revisions of this file. For each of the two "sides" of the diff, enter a numeric revision.

  Diffs between and
  Type of Diff should be a

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev