/[livstidsfanger]
ViewVC logotype

Revision 4


Jump to revision: Previous Next
Author: trond
Date: 2014-11-07T07:56:17Z (9 years, 8 months ago)
Changed paths: 1
Log Message:
Gjorde om litt whitespace.
Initialiserer tid med pthread_self() bare for å få clang til å ti stille.
Livstidsfangene trenger ikke å signalere noen som helst.
signalhandler() kan kalle på exit() istedet for _exit(), og la alle funksjoner registrert med atexit() bli kjørt.
Fjernet noen skjønnhetsfeil.


Changed paths

Path Details
Directorytrunk/livstidsfanger.c modified , text changed

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev