/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Log of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Links to HEAD: (view) (download) (annotate)
Sticky Revision:

Revision 10 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2015-08-16T09:01:19Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 25473 byte(s)
Diff to previous 8
Dytta inn en link til tex.stackexchange.com.
Dytta inn et eksempel med \(\ln x\) og \(ln x\) for å vise forskjellene.
Dytta inn eksempler på kombinasjoner av hevet og senket skrift. Demonstrerer \phantom.
Lettere språkvask.

Revision 8 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2015-08-15T19:22:09Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 24164 byte(s)
Diff to previous 6
Dytta inn noen ord om lister, komma og norske tall.
Dytta inn noen bedre eksempler på partiellderiverte.
Generell språkvask og forbedringer i layouten.

Revision 6 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2015-08-15T15:58:12Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 23158 byte(s)
Diff to previous 3
Omsider har jeg fått til noe som kan betraktes som et første utkast.

Revision 3 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Added 2015-08-14T19:49:44Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 3792 byte(s)
Inn med strukturen for foredraget.

This form allows you to request diffs between any two revisions of this file. For each of the two "sides" of the diff, enter a numeric revision.

  Diffs between and
  Type of Diff should be a

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev