/[lynkurs-i-latex]/trunk/lynkurs-i-latex.tex
ViewVC logotype

Log of /trunk/lynkurs-i-latex.tex

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Links to HEAD: (view) (download) (annotate)
Sticky Revision:

Revision 18 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2015-08-20T13:23:20Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 30313 byte(s)
Diff to previous 16
Jeg har fått bekrefta at amsmath og amssymb er tilgjengelig i Fronter-LaTeX.
Dytta inn et lite punkt om LaTeX 2.09 -> LaTeX2e -> LaTeX3.
Dytta inn noen få ord om CTAN og gjorde framen om til 2 spalter.
Poengterte at (La)TeX-visning av MathType-formler bare gjelder i Word.
Dytta inn en beskrivelse av hva som skiller formler fra øvrig tekst i LaTeX.
Stokket om på framsa for mattesyntaksen.
Utvida vektorframen med et par eksempler på \overrightarrow.
Småpirk her og der.

Revision 16 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2015-08-17T06:24:40Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 28753 byte(s)
Diff to previous 12
Nei, det er ikke nummerering som er egne avsnitt, men heller nummererte formler som egne avsnitt.

Revision 12 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2015-08-16T21:06:53Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 28759 byte(s)
Diff to previous 10
Poengterte at TeXworks følger med MiKTeX.
Fronter har tydeligvis aktivert amsmath og amssymb. Jeg forutsetter disse pakkene i eksemplene.
Enkelte frames hadde for mye informasjon, så noen frames ble omgjort til flere.
Dytta inn en ny frame om vektorer og prikkprodukt og kryssprodukt. Eksemplene viser både vektorpil og fet skrift.
Dytta inn flere og bedre eksempler på derivasjon.
Fronter ramponerer LaTeX-koden vår mellom redigeringer, og jeg savner en oversikt over hvilke pakker som Fronter-LaTeX tilbyr.
Språkvask her og der.

Revision 10 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2015-08-16T09:01:19Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 25473 byte(s)
Diff to previous 8
Dytta inn en link til tex.stackexchange.com.
Dytta inn et eksempel med \(\ln x\) og \(ln x\) for å vise forskjellene.
Dytta inn eksempler på kombinasjoner av hevet og senket skrift. Demonstrerer \phantom.
Lettere språkvask.

Revision 8 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2015-08-15T19:22:09Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 24164 byte(s)
Diff to previous 6
Dytta inn noen ord om lister, komma og norske tall.
Dytta inn noen bedre eksempler på partiellderiverte.
Generell språkvask og forbedringer i layouten.

Revision 6 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Modified 2015-08-15T15:58:12Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 23158 byte(s)
Diff to previous 3
Omsider har jeg fått til noe som kan betraktes som et første utkast.

Revision 3 - (view) (download) (annotate) - [select for diffs]
Added 2015-08-14T19:49:44Z (8 years, 11 months ago) by trond
File length: 3792 byte(s)
Inn med strukturen for foredraget.

This form allows you to request diffs between any two revisions of this file. For each of the two "sides" of the diff, enter a numeric revision.

  Diffs between and
  Type of Diff should be a

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev