/[lynkurs-i-latex]
ViewVC logotype

Revision 10


Jump to revision: Previous Next
Author: trond
Date: 2015-08-16T09:01:19Z (8 years, 11 months ago)
Changed paths: 1
Log Message:
Dytta inn en link til tex.stackexchange.com.
Dytta inn et eksempel med \(\ln x\) og \(ln x\) for å vise forskjellene.
Dytta inn eksempler på kombinasjoner av hevet og senket skrift. Demonstrerer \phantom.
Lettere språkvask.

Changed paths

Path Details
Directorytrunk/lynkurs-i-latex.tex modified , text changed

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev