/[lynkurs-i-latex]
ViewVC logotype

Revision 12


Jump to revision: Previous Next
Author: trond
Date: 2015-08-16T21:06:53Z (8 years, 10 months ago)
Changed paths: 1
Log Message:
Poengterte at TeXworks følger med MiKTeX.
Fronter har tydeligvis aktivert amsmath og amssymb. Jeg forutsetter disse pakkene i eksemplene.
Enkelte frames hadde for mye informasjon, så noen frames ble omgjort til flere.
Dytta inn en ny frame om vektorer og prikkprodukt og kryssprodukt. Eksemplene viser både vektorpil og fet skrift.
Dytta inn flere og bedre eksempler på derivasjon.
Fronter ramponerer LaTeX-koden vår mellom redigeringer, og jeg savner en oversikt over hvilke pakker som Fronter-LaTeX tilbyr.
Språkvask her og der.

Changed paths

Path Details
Directorytrunk/lynkurs-i-latex.tex modified , text changed

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev