/[lynkurs-i-latex]
ViewVC logotype

Revision 18


Jump to revision: Previous Next
Author: trond
Date: 2015-08-20T13:23:20Z (8 years, 11 months ago)
Changed paths: 1
Log Message:
Jeg har fått bekrefta at amsmath og amssymb er tilgjengelig i Fronter-LaTeX.
Dytta inn et lite punkt om LaTeX 2.09 -> LaTeX2e -> LaTeX3.
Dytta inn noen få ord om CTAN og gjorde framen om til 2 spalter.
Poengterte at (La)TeX-visning av MathType-formler bare gjelder i Word.
Dytta inn en beskrivelse av hva som skiller formler fra øvrig tekst i LaTeX.
Stokket om på framsa for mattesyntaksen.
Utvida vektorframen med et par eksempler på \overrightarrow.
Småpirk her og der.

Changed paths

Path Details
Directorytrunk/lynkurs-i-latex.tex modified , text changed

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev