/[zfs-foredrag]/trunk
ViewVC logotype

Log of /trunk

View Directory Listing Directory Listing


Sticky Revision:

Revision 13 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-02-23T13:06:07Z (9 years, 7 months ago) by trond
Diff to previous 12
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 12 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-02-23T12:56:54Z (9 years, 7 months ago) by trond
Diff to previous 11
Dytta inn noen ord om lagringssystemers oppbygning og alle steder hvor det kan skje feil.
Dytta inn en sammenligning med ReFS og Storage Spaces i Microsoft Windows Server 2012.
Dytta inn noen eksempler på pooler og filsystemer fra enterprise.ximalas.info.
Dytta inn en egen del om oppstartsmiljøer.
Diverse endringer av typografisk art og omformattering av linjebreddene.

Revision 11 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-01-03T12:56:37Z (9 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 10
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 10 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-01-03T12:51:58Z (9 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 9
Dataintegritet og brukervennlighet kommer i fremste rekke, deretter hastighet.
Dytta inn et punkt om at filsystemer opprettes samtidig med poolene, i tilfelle noen har erfaring med den ellers gampete måten å håndtere Storage Spaces.
Dytta inn en pedagogisk slide som viser enterprise_zdata og den oppbygning.
Dytta inn noen punkter om at RAID-kontrollere kan finne på rare sprell som omorganisering av skriving av diskblokker og utsettelse av skrivearbeidet.
Gåseøye etter høyre krøllparentes med påfølgende ordmellomrom må få påsatt et ordmellomrom med tvang. Så dæ så!
Dytta inn beskrivelser av zpool-underkommandoene og gjorde klar for beskrivelse av zfs-underkommandoene.
Dytta inn de tre nye features som ble gjort tilgjengelig i FreeBSD base/head, r260183.
Små endringer her og der.

Revision 9 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-01-02T11:58:03Z (9 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 8
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 8 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2014-01-02T11:53:00Z (9 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 7
Tok vekk «del N» i starten av hver \part{}-kommando.
Dytta inn noen ord om zvols.
Dytta inn noen ord om dataintegritet som førsteprioritet, deretter hastighet og andre egenskaper.
Endra raidz-eksemplene til minste realistiske antall harddisker. I praksis bruker man langt flere harddisker.
Dytta inn referanse til grenseverdiene til ZFS. Lista må utvides og ytterligere kvalitetsikres.
Utvida beskrivelsen av RAID-5-skrivehølet til å omfatte innlesing av urørte data i de samme diskblokkene før ny paritet regnes ut.
Halloween er spesielt for ZFS, da flere milepæler ble oppnådd i slutten av oktober på begynnelsen av 2000-tallet. Første prototyp ble ferdig 31. oktober 2001.
Må dytte inn mer stoff om hobbyprosjektene som prøver å få til ZFS for Mac OS X.
Dytta inn noen ord om alle pool- og fs-versjonene. Rett og slett kopiert fra Wikipedia. Må kvalitetsikres og sammenlignes med kommandoene zpool upgrade -v og zfs upgrade -v.
Dytta inn lister over alle underkommandoer og egenskaper som er tilgjengelig for zfs og zpool i FreeBSD base/head r260002.

Revision 7 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2013-12-23T19:33:31Z (9 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 6
Inn med PDF-filene slik de ser ut nå.

Revision 6 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2013-12-23T19:29:45Z (9 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 5
Inn med de første ordene om ZFS.

Revision 5 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2013-12-23T19:29:02Z (9 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 3
Inn med CC BY-SA-logoen.

Revision 3 - Directory Listing - [select for diffs]
Modified 2013-12-23T13:42:53Z (9 years, 9 months ago) by trond
Diff to previous 2
Dytta inn filene som utgjør foredraget.

Revision 2 - Directory Listing - [select for diffs]
Added 2013-12-10T16:15:38Z (9 years, 9 months ago) by trond
Inn med maler og katalog for hovedlinja.

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev