/[zfs-foredrag]
ViewVC logotype

Revision 12


Jump to revision: Previous Next
Author: trond
Date: 2014-02-23T12:56:54Z (8 years, 9 months ago)
Changed paths: 1
Log Message:
Dytta inn noen ord om lagringssystemers oppbygning og alle steder hvor det kan skje feil.
Dytta inn en sammenligning med ReFS og Storage Spaces i Microsoft Windows Server 2012.
Dytta inn noen eksempler på pooler og filsystemer fra enterprise.ximalas.info.
Dytta inn en egen del om oppstartsmiljøer.
Diverse endringer av typografisk art og omformattering av linjebreddene.

Changed paths

Path Details
Directorytrunk/zfs-foredrag.tex modified , text changed

svn@ximalas.info
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.3.0-dev